Σημαντική η αύξηση στη χρήση διαδικτύου από τους Έλληνες μέσης και τρίτης ηλικίας χάρη και στην πανδημία Σημαντική η αύξηση στη χρήση διαδικτύου από τους Έλληνες μέσης και τρίτης ηλικίας χάρη και στην πανδημία
Σημαντική η αύξηση στη χρήση διαδικτύου από τους Έλληνες μέσης και τρίτης ηλικίας χάρη και στην πανδημία, σύμφωνα με έρευνα της Focus Bari Η... Σημαντική η αύξηση στη χρήση διαδικτύου από τους Έλληνες μέσης και τρίτης ηλικίας χάρη και στην πανδημία

Σημαντική η αύξηση στη χρήση διαδικτύου από τους Έλληνες μέσης και τρίτης ηλικίας χάρη και στην πανδημία, σύμφωνα με έρευνα της Focus Bari

Η χρήση Ίντερνετ στις ηλιακές ομάδες 55-64 και 65-74 ετών στην Ελλάδα έχει φτάσει σήμερα στο 90% και 73% αντίστοιχα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11% και 21% μέσα στην τελευταία διετία. Αυτό προκύπτει από την τελευταία έρευνα “Focus on Tech Life TIPS” (αφορά το δεύτερο εξάμηνο του 2021) από την εταιρεία Focus Bari που «μετρά» την σχέση των Ελλήνων με την τεχνολογία από το 1995.

   Καθώς η χρήση του διαδικτύου έχει πλέον φτάσει στο 94% του ελληνικού πληθυσμού της χώρας μας (έναντι 90% στο δεύτερο εξάμηνο του 2019), οι πιο πρόσφατοι «ψηφιακοί πολίτες» είναι οι Έλληνες που ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες των 55+. Ειδικά με τις συνθήκες της πανδημίας, ακόμα και οι παππούδες και οι γιαγιάδες φαίνεται πως προσήλθαν πλέον στον online και ψηφιακό κόσμο μέσα από μια πλειάδα εφαρμογών και χρήσεων.

   Οι μεσήλικες και ηλικιωμένοι Έλληνες χρήστες του διαδικτύου έχουν πια πρόσβαση από διαφορετικές συσκευές, ενώ έχουν εντάξει στην καθημερινότητά τους μια πληθώρα χρήσεων, όπως ενημέρωση, επικοινωνία, κοινωνικά δίκτυα, ηλεκτρονικές αγορές (με σημαντική αύξηση του ποσού που δαπανούν online) κ.α.

    Τη μεγαλύτερη αύξηση κατά την τελευταία πανδημική διετία εμφανίζoυν στους χρήστες 55-64 ετών η χρήση διαδικτυακών σεμιναρίων webinars (+177%), οι διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές (+76%), οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο (+72%) και το ηλεκτρονικό εμπόριο (+58%).

   Το 92% των χρηστών 55-64 ετών κάνουν χρήση κινητού τηλεφώνου smartphone (αύξηση 15% από το 2019), το 53% φορητού υπολογιστή laptop ή notebook (αύξηση 19%) και το 43% επιτραπέζιου υπολογιστή (αύξηση 12%). Ο μέσος χρόνος σύνδεσης στο Ίντερνετ σε αυτή την ηλικιακή ομάδα από το κινητό τηλέφωνο φτάνει πλέον τα 85 λεπτά την ημέρα, ενώ στο δεύτερο εξάμηνο του 2019 ήταν 53 λεπτά.

   Το 67% των χρηστών 55+ ετών έχει κάνει τουλάχιστον μία online αγορά κατά τους τελευταίους έξι μήνες, ποσοστό αυξημένο κατά 58% συγκριτικά με το τέλος του 2019. Για τις αγορές τους το τελευταίο εξάμηνο ξόδεψαν στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 κατά μέσο όρο 853 ευρώ, έναντι 554 ευρώ το 2019. Στην κορυφή των online αγορών είναι τα ρούχα (31%), τα παπούτσια (29%), τα ηλεκτρονικά είδη (28%), τα ηλεκτρικά είδη (26%) και τα καλλυντικά (25%).

   Το 86% των χρηστών 55-64 ετών χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (έναντι 63% το 2019), ενώ ο μέσος χρόνος που ασχολούνται σε αυτά, είναι 62 λεπτά την ημέρα (από 56 λεπτά / ημέρα το 2019). Προφίλ στο Facebook έχει το 84% (από 56% το 2019).

   Η έρευνα γίνεται σε δύο στάδια: α) Τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικό πανελλαδικό δείγμα 10.000 ατόμων ανά εξάμηνο, καλύπτοντας τον συνολικό πληθυσμό της χώρας από 13 έως 74 ετών και β) Online συνεντεύξεις σε 1.000 ενεργούς χρήστες διαδικτύου καλύπτοντας τον πληθυσμό από 16 έως 64 ετών.

   ΠΔΡ – ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!