ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
του Ντίνου Σ. Κουμπάτη Βέλτιστον το προλαμβάνειν και καθώς η εποχή μας διακρίνεται για την ετοιμότητά της μέσω στατιστικών και προβλέψεων, προβλέπεται και πως... ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

του Ντίνου Σ. Κουμπάτη

Βέλτιστον το προλαμβάνειν και καθώς η εποχή μας διακρίνεται για την ετοιμότητά της μέσω στατιστικών και προβλέψεων, προβλέπεται και πως για να μειωθούν οι γεννήσεις στον κόσμο, χρειάζεται η απόλυτη μόρφωση του πλήθους, η οποία και θα επιφέρει τον σωστό οικογενειακό προγραμματισμό, καθώς μάλιστα ο παγκόσμιος πληθυσμός κατά το 2060 θα φτάσει στα 9,6 δισεκατομμύρια, μία αύξηση δηλαδή της τάξεως του 57%.

Περισσότερο από όλους θα συμβάλλουν στην αύξηση αυτή οι αφρικανικές χώρες, οι οποίες δεν φημίζονται και για τον σπουδαίο επιμορφωτικό-τους χαρακτήρα, γεγονός το οποίο και θα στείλει στην Ευρώπη πλήθη νέων μεταναστών. Σύμφωνα με μία πολύ πρόσφατη μελέτη, ωστόσο, φαίνεται πως οι χώρες τού ευρωπαϊκού Νότου, θα αντιμετωπίσουν συρρίκνωση του πληθυσμού τους μέχρι την προαναγγελθείσα χρονολογία, αλλά το προσδόκιμο ζωής τους θα είναι ευρύτερο, και από τα ογδόντα ένα έτη που είναι σήμερα, θα αυξηθεί έως και εννέα χρόνια πάνω από τον μέσο παγκόσμιο όρο, ενώ ανά δεκαετία, θα προσλαμβάνει και από ακόμη δύο χρόνια.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ερευνών Joint Research Centre-JRC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Ινστιτούτου Ανάλυσης Εφαρμοσμένων Συστημάτων, το 2060 το 32% του πληθυσμού της ΕΕ, δηλαδή σχεδόν ο ένας στους τρεις κατοίκους, θα είναι άνω των 65 ετών, έναντι ποσοστού 19% το 2015 και μόνο 13% το 1960. Προβλέπεται, τέλος, και μία εσωτερική μετανάστευση από την ανατολική προς την Δυτική Ευρώπη. Από την άλλη, κατά το 2060, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέτει ένα εργατικό δυναμικό της τάξης των 215 εκατομμυρίων ατόμων, έναντι 245 εκατομμυρίων του 2015, το οποίο όμως προβλέπεται πως θα είναι περισσότερο μορφωμένο και το 59% θα έχει μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση έναντι 35%.

Όμως επειδή, αν και πιο μορφωμένοι, οι μελλοντικοί Ευρωπαίοι εργαζόμενοι θα είναι συνολικά λιγότεροι λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, αυτό θα αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά συστήματα και το κράτος πρόνοιας. Λιγότεροι εργαζόμενοι θα πρέπει να υποστηρίζουν με τις εισφορές τους περισσότερους ηλικιωμένους και συνταξιούχους, οι οποίοι θα εξαρτώνται από τους πρώτους. Επ’ αυτού, για την Ελλάδα προβλέπεται αναλογία 169 μη εργαζομένων θα εξαρτώνται από 100 εργαζόμενους. Ο Θεός να δώσει…

error: Content is protected !!