Φωτοβολταϊκά στο σπίτι: πόσο κοστίζει η ενεργειακή αυτονομία – Όσα πρέπει να ξέρετε Φωτοβολταϊκά στο σπίτι: πόσο κοστίζει η ενεργειακή αυτονομία – Όσα πρέπει να ξέρετε
Στροφή προς τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας όπως τα φωτοβολταϊκά στη στέγη φαίνεται πως έχει ξεκινήσει να κάνει μεγάλη μερίδα πολιτών δεδομένης της ενεργειακής κρίσης... Φωτοβολταϊκά στο σπίτι: πόσο κοστίζει η ενεργειακή αυτονομία – Όσα πρέπει να ξέρετε

Στροφή προς τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας όπως τα φωτοβολταϊκά στη στέγη φαίνεται πως έχει ξεκινήσει να κάνει μεγάλη μερίδα πολιτών δεδομένης της ενεργειακής κρίσης αλλά και της εξοικονόμησης χρημάτων που θα έχουν τα νοικοκυριά από μια τέτοια επένδυση.

Γράφει η Μαρίνα Ξυπνητού 

Αλλωστε, όπως σημειώνουν επαγγελματίες του κλάδου στον «Ελεύθερο Τύπο», το κόστος εγκατάστασης για έναν μέσο οικιακό αυτοπαραγωγό ανέρχεται περί τις 5.000-5.500 ευρώ, ποσό που επί της ουσίας θα «επιστραφεί» σε όσους τελικά επιλέξουν να τα τοποθετήσουν, καθώς θα υπάρξει σημαντική μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος.

Σύμφωνα με τα όσα εξηγεί στον «Ελεύθερο Τύπο» ο σύμβουλος του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, Στέλιος Ψωμάς, το τιμολόγιο ρεύματος έχει δύο σκέλη, τις χρεώσεις προμήθειας και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Με την αυτοπαραγωγή κερδίζει για κάθε κιλοβατώρα που παράγει από το φωτοβολταϊκό όλο το κόστος προμήθειας αλλά και ένα μέρος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Το όφελος, όπως επισημαίνει, εξαρτάται κατά πόσο οι ώρες παραγωγής του φωτοβολταϊκού με τις ώρες κατανάλωσης συμπίπτουν. Για παράδειγμα, σε ένα μέσο νοικοκυριό κερδίζει το 100% της χρέωσης προμήθειας και το 30% των ρυθμιζόμενων χρεώσεων.

Για ένα νοικοκυριό το οποίο θα εγκαταστήσει ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 3 κιλοβάτ (kWp), το κόστος του ανέρχεται περί τις 5.000 ευρώ (περιλαμβάνει ΦΠΑ 24% και κόστος σύνδεσης). Η ενεργειακή απόδοση είναι 1.400 kWh/kWp. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο αυτοπαραγωγός έχει ένα συνολικό όφελος περί τα 13.220 ευρώ στην 25ετία.

Συμψηφισμός

Ο συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net-metering) αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ. Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

Οπως εξηγεί ο κ. Ψωμάς, δεδομένης της κατάστασης που διαδραματίζεται το τελευταίο διάστημα στην ενεργειακή αγορά αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, φαίνεται πως έχει ξεκινήσει να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τους πολίτες, δείχνοντας πως μάλλον ήρθε επιτέλους η ώρα για τα φωτοβολταϊκά στη στέγη.

Πάντως, η Ελλάδα μέχρι στιγμής είναι αρκετά πίσω. Σε άλλες χώρες η πλειοψηφία των συστημάτων είναι σε στέγες, εδώ όμως βρίσκονται κυρίως σε χωράφια. «Εχουμε υστερήσει σε αυτό το κομμάτι, αλλά εκτιμούμε ότι λόγω όλων όσων συμβαίνουν είναι μια ευκαιρία που πρέπει να αδράξουμε», αναφέρει.

ο πρόγραμμα

Πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα εγκατάστασης «φωτοβολταϊκών στις στέγες» για τους οικιακούς καταναλωτές. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποδοχή των αιτήσεων γίνεται μέσω του ΔΕΔΔΗΕ και αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος έως 6 κιλοβάτ στην ηπειρωτική χώρα, τα διασυνδεμένα νησιά με το σύστημα μεταφοράς ή το δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και την Κρήτη και έως 3 κιλοβάτ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί σε κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία, δηλαδή στο δώμα ή στη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων, βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, καθώς και των βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης. Επιπλέον, επιτρέπεται η εγκατάσταση επί εδάφους (π.χ., σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου). Οι βοηθητικοί χώροι πρέπει να βρίσκονται εντός του ίδιου οικοπέδου, όπου και το κυρίως κτίριο.

Η διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει, για να υποβάλει στο πληροφοριακό σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ το αίτημά του, να έχει επιλέξει τον τύπο του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει και να έχει εκπονηθεί η σχετική τεχνική μελέτη. Εφόσον το αίτημα γίνει αποδεκτό, υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης και ακολουθούνται οι διαδικασίες για να ενεργοποιηθεί η σύνδεση του ΦΒ συστήματος με το δίκτυο. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση για την υπογραφή Σύμβασης Συμψηφισμού από τον κύριο του ΦΒ συστήματος προς τον Προμηθευτή με τον οποίο έχει Σύμβαση Προμήθειας ως καταναλωτής. Επίσης, εγκαθίσταται και ηλεκτρονικός μετρητής ώστε να συσχετίζονται η μέτρηση της παραγόμενης από το ΦΒ σύστημα ενέργειας και της ενέργειας που καταναλώνεται.

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (μη επιτηδευματίες), τα οποία έχουν την κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση (π.χ., μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) του ακινήτου και την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου και τα οποία χρησιμοποιούν το κτίριο ως κατοικία. Σε κοινόχρηστο χώρο κτιρίου (π.χ., ταράτσα πολυκατοικίας) επιτρέπεται η εγκατάσταση πολλών ΦΒ συστημάτων, με αναγκαία προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου.

Η πληρωμή της παραγόμενης ενέργειας γίνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος (και όχι στον έναντι λογαριασμό). Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική καταμέτρηση.

Η πίστωση από την παραγόμενη ενέργεια ΦΒ συστήματος εμφανίζεται στο λογαριασμό ρεύματος. Το ποσό αυτό της πίστωσης συμψηφίζεται με τις χρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος. Στην περίπτωση που ο συνολικός λογαριασμός ρεύματος είναι πιστωτικός, τότε το ποσό πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του κυρίου του ΦΒ συστήματος στην ημερομηνία λήξης του λογαριασμού ρεύματος.

Η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του προμηθευτή και του κυρίου του ΦΒ συστήματος έχει διάρκεια ισχύος 20 έτη. Η Σύμβαση Συμψηφισμού λύεται στην περίπτωση αλλαγής προμηθευτή και συνάπτεται νέα για το υπολειπόμενο εκ των 20 ετών διάστημα με τον νέο προμηθευτή. Το νέο πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες θα «τρέξει» έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

eleftherostypos.gr

error: Content is protected !!