Ποιητική Βραδιά από “Το Καφενείο των Ιδεών” Ποιητική Βραδιά από “Το Καφενείο των Ιδεών”
ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ NATASHA LAKO7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022POETRY NIGHT – PRESENTATION NATASHA LAKOJUNE 7, 2022 Ποιητική Βραδιά από “Το Καφενείο των Ιδεών”

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ NATASHA LAKO
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
POETRY NIGHT – PRESENTATION NATASHA LAKO
JUNE 7, 2022

error: Content is protected !!