Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 1ο και 2ο ΓΕ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 1ο και 2ο ΓΕ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ… ΕΙΣΤΕ ΚΟΙΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΛΑΟΠΛΑΝΟΙ Ο Δήμος Σαλαμίνας με δήμαρχο τον Γεώργιο Παναγόπουλου από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την διοίκηση του δήμου... Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 1ο και 2ο ΓΕ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Αθανάσιος Αλαΐσκας
Δημοτικός Σύμβουλος 

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ… ΕΙΣΤΕ ΚΟΙΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΛΑΟΠΛΑΝΟΙ

Ο Δήμος Σαλαμίνας με δήμαρχο τον Γεώργιο Παναγόπουλου από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την διοίκηση του δήμου εξέφρασε και εμπράκτως την πρόθεση του για την υποστήριξη του στην αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων του νησιού μας. 

Από την πρώτη στιγμή αναζήτησε τρόπους ενεργειακής αναβάθμιση αυτών. Ένας εξ αυτών και η ένταξη στο πρόγραμμα ΠΕΠ Αττικής . 

Η υλοποίηση του όμως θέτει και προϋποθέσεις…

📌Εξ αυτών απαραίτητη είναι η νομιμότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και η ύπαρξη ορθού ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Ας βάλουμε όμως τα πράγματα στις σειρά τους (Χρονολογικά).

Τα λύκεια Σαλαμίνας έχουν κατασκευαστεί πριν το έτος 1972!

Η Σαλαμίνα είχε την τύχη να είναι από τις πρώτες περιοχές ανά την Ελλάδας στις οποίες ξεκίνησε η ένταξη στο Κτηματολόγιο και συγκεκριμένα:

Έναρξη λειτουργίας Κ.Γ. Σαλαμίνας για Δ.Δ. Σαλαμίνας 13.11.2006 (Φ.Ε.Κ. 1662Β’/13.11.2006). 

Κατά το κτηματολόγιο λοιπόν το με Κ.Α.Ε.Κ. 051292902001 γεωτεμάχιο είναι Αγνώστου Ιδιοκτήτη!

📌Παρατήρηση 1η:

Από τις 13.11.2006 μέχρι σήμερα σας φταίει η υπάρχουσα δημοτική αρχή που κανένας δεν έκανες τις απαραίτητες ενέργειες?

Να πούμε πως είναι ολιγωρία εις βάρος των εκατοντάδων παιδιών που πέρασαν όλα αυτά τα έτη από τα δυο (2) σχολεία? 

Παρόλα αυτά μόλις αυτό έγινε αντιληπτό, προχώρησε η διαδικασία αναγνώρισης ιδιοκτήτη στο Κτηματολόγιο και ω του θαύματος αυτό έγινε από τη δημοτική αρχή Παναγόπουλου!

Όπως προκύπτει από αλληλογραφία του Δήμου Σαλαμίνας με την ΚΤΥΠ (πρώην ΟΣΚ) (βλ. υπ. αριθμ. ΕΓ.Λ.9/Τ9.1/8413/2020 έγγραφο ΚΤΥΠ) η εν λόγω υπηρεσία δεν τηρεί οικοδομική άδεια ανέγερσης για το σχολικό διδακτήριο που στεγάζει το 1ο και 2ο Λύκειο Σαλαμίνας (Και αυτό έγινε από τη δημοτική αρχή Παναγόπουλου!)

Γνωστόν τοις πάσι ο Ν. 4014/’11 (Φ.Ε.Κ. 209Α’/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός (βλ. υπ. αριθμ. 3341/2013 αποφ. ΣτΕ) αλλά στη συνέχεια διορθώθηκε με τον Ν. 4178/’13 (Φ.Ε.Κ. 174Α’/08.08.2013) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» και όπως ισχύει σήμερα με το Ν. 4495/’17 (Φ.Ε.Κ. 167Α’/03.11.2017) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»

📌Παρατήρηση 2η:

Από τις 21.09.2011 μέχρι σήμερα σας φταίει η υπάρχουσα δημοτική αρχή που κανένας δεν έκανες τις απαραίτητες ενέργειες νομιμοποίησης των σχολικών εγκαταστάσεων?

Να πούμε πως υπάρχει ολιγωρία εις βάρος των εκατοντάδων παιδιών που πέρασαν όλα αυτά τα έτη από τα δυο (2) σχολεία?

 Παρόλα αυτά μόλις και αυτό έγινε αντιληπτό, προχώρησε η διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων του 1ου και 2ου λύκειού Σαλαμίνας και ω του θαύματος και αυτό έγινε από τη δημοτική αρχή Παναγόπουλου!

Συνεχίστε την σπέκουλα οπαδοί της λασπολογίας… Είμαστε εδώ παρόντες υπέρμαχοι της νομιμότητας.

Υπέρμαχοι τις διαφάνειας…

 Με τον πρόσφατο απολογισμό σας αποδείξαμε ότι είμαστε εδώ για ένα και μόνο λόγο. 

Δουλειά….. 

📌Συμπέρασμα:

Την ολιγωρία , την αδιαφορία , την μεμψιμοιρία κάποιων την πληρώνουν τα παιδιά μας. 

Ήταν ανίκανοι να κάνουν μια αίτηση (ατελώς) να δουν την νομιμότητά των κτιριακών εγκαταστάσεων μια ολόκληρη 5ετια 2014-2019 αφού μέσα στην θητεία αυτή άνοιξε η πρόσκληση χρηματοδότησης .

Ήταν ανίκανοι να κάνουν μια αίτηση (ατελώς) να δουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς .

Και όμως σήμερα είναι ακόμα εδώ και κουνούν το δάκτυλο κάνοντας υποδείξεις….

Εν τέλει τα χρήματα ((χάθηκαν)) γιατί τα σχολεία ήταν αγνώστου ιδιοκτήτη και μη αδειοδοτημένα , για τα οποία κάνουμε αγώνα δρόμου να τα τακτοποιήσουμε !

Το ψέμα πολλοί αγάπησαν τον ψεύτη ουδείς.

Αθανάσιος Αλαΐσκας
Δημοτικός Σύμβουλος 

error: Content is protected !!