Τόσοι Μεσσίες εύκαιροι… Τόσοι Μεσσίες εύκαιροι…
Τόσοι Μεσσίες εύκαιροιμα καμιά πλα΄τη πρόθυμηνα κουβαλήσει για λίγοτον Σταυρό του κόσμου. Γέμισε η Αγοράρήτορες τρανούςμα τα χωράφια της ζωήςάσκαφτα ρημα΄ζουν. Όλοι γυρεύουν διακαώςμια... Τόσοι Μεσσίες εύκαιροι…

Τόσοι Μεσσίες εύκαιροι
μα καμιά πλα΄τη πρόθυμη
να κουβαλήσει για λίγο
τον Σταυρό του κόσμου.

Γέμισε η Αγορά
ρήτορες τρανούς
μα τα χωράφια της ζωής
άσκαφτα ρημα΄ζουν.

Όλοι γυρεύουν διακαώς
μια άκοπη Ανάσταση
μα τρέμουν σύγκορμοι
τα καρφιά τα μυτερά

Λουκάς Αναγνωστόπουλος

error: Content is protected !!