Η εταιρεία ΚΤΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε. αναζητά οδηγούς για άμεση πρόσληψη με σύμβαση αορίστου Η εταιρεία ΚΤΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε. αναζητά οδηγούς για άμεση πρόσληψη με σύμβαση αορίστου
Η εταιρεία ΚΤΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε. αναζητά οδηγούς με δίπλωμα Δ’ κατηγορίας και Π.Ε.Ι. για τις γραμμές που εκτελούνται εντός της Σαλαμίνας, για άμεση πρόσληψη... Η εταιρεία ΚΤΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε. αναζητά οδηγούς για άμεση πρόσληψη με σύμβαση αορίστου

Η εταιρεία ΚΤΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε. αναζητά οδηγούς με δίπλωμα Δ’ κατηγορίας και Π.Ε.Ι. για τις γραμμές που εκτελούνται εντός της Σαλαμίνας, για άμεση πρόσληψη με σύμβαση αορίστου.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ktelsalaminas.gr.Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 7, Σαλαμίναerror: Content is protected !!