Ενας στους δύο εργαζόμενους ανησυχεί πως θα αντικατασταθεί από τον «τυφώνα» της ΑΙ Ενας στους δύο εργαζόμενους ανησυχεί πως θα αντικατασταθεί από τον «τυφώνα» της ΑΙ
Τεκτονικές αλλαγές στην διεθνή αγορά εργασίας αναμένεται να φέρει η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις, καθώς σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις το 80% των... Ενας στους δύο εργαζόμενους ανησυχεί πως θα αντικατασταθεί από τον «τυφώνα» της ΑΙ

Τεκτονικές αλλαγές στην διεθνή αγορά εργασίας αναμένεται να φέρει η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις, καθώς σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις το 80% των εργοδοτών θα έχουν χρησιμοποιήσει μοντέλα δημιουργικής AI (διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών) έως το 2026.

Αυτό σημαίνει ότι σε μόλις δύο χρόνια από σήμερα, ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα υιοθετήσουν ή θα δημιουργήσουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα είναι σχεδόν καθολικός, με ότι αυτό συνεπάγεται για την προσαρμογή των εργαζομένων στα νέα δεδομένα που φέρνει ο «τυφώνας» ΑΙ.Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΣΕΒ, το 50% των εργαζομένων ανησυχεί πως θα αντικατασταθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη, την ίδια στιγμή που το 52% των επιχειρήσεων παγκοσμίως αναφέρει ότι η έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την εφαρμογή της.

Όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, οι επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει εφαρμογές ΑΙ καταγράφουν πρακτικά οφέλη που περιλαμβάνουν: 17% υψηλότερα περιθώρια κέρδους, 13% υψηλότερη κερδοφορία, 12% εξοικονόμηση καυσίμων, 10% επιτάχυνση της διάθεσης προϊόντων στην αγορά, αύξηση μεριδίου αγοράς, βελτιωμένη εμπειρία πελάτη και αναβαθμισμένη παραγωγικότητα εργαζομένων.

Στρατηγικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού

Η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού θα είναι καταλυτική, καθώς τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού αναμένουν 84% αποδοτικότερες λειτουργίες και 63% εξάλειψη ξεπερασμένων διαδικασιών.

Οι τρόποι χρήσης της ΑΙ στην αγορά εργασίας ποικίλουν:Εργαλεία μηχανικής μάθησης και LLMs, σε συνδυασμό με λύσεις data που αντλούν από δημόσια και εταιρικά δεδομένα θα βοηθούν στην αξιολόγηση εργαζομένων και υποψηφίων, θα αντιστοιχούν εργασίες και ρόλους με δεξιότητες, θα κατανέμουν και θα ανακατανέμουν εργατοώρες που απελευθερώνονται από την ΑΙ, θα προβλέπουν ανάγκες και επιδόσεις και θα προτείνουν τρόπους για την προσωποποιημένη διατήρηση, προσέγγιση και ανάπτυξη ταλέντου.

• Συστήματα LLM σε συνδυασμό με τεχνολογίες δεδομένων θα πραγματοποιούν συλλογή, καταχώρηση και κατηγοριοποίηση δεδομένων, θα συνεκτιμούν διαθέσιμα και συμβατικές υποχρεώσεις της επιχείρησης απέναντι σε εργαζομένους και εξωτερικούς συνεργάτες και θα πραγματοποιούν πληρωμές μισθών και αμοιβών.• Chatbots θα σταχυολογούν κείμενα εταιρικής πολιτικής και διαδικασιών HR, διευκολύνοντας την εύρεση απαντήσεων σε απορίες του προσωπικού.

 Η βαθύτερη ανάλυση διαδικασιών λήψης αποφάσεων θα εντοπίζει προκαταλήψεις και δυνατότητες βελτίωσης, θα προτάσει αναθεώρηση διαδικασιών και καλύτερη τεκμηρίωση αποφάσεων με ενσωμάτωση παραμέτρων διαφορετικότητας και συμπερίληψης.

• Με την ανάλυση των δεδομένων εργαζομένων (δεξιότητες, εμπειρία, επαγγελματική στόχευση, κλπ) θα προτείνονται προσωποποιημένα προγράμματα
εκπαίδευσης, κατάρτισης, προαγωγής, εξέλιξης, κ.ο.κ.

• Με τα εργαλεία προσομοίωσης με τεχνικές εικονικής & επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR) κατά την εκπαίδευση, θα επιτρέπεται η εξοικείωση με το αντικείμενο εργασίας και τις πρακτικές ασφαλείας σε ελεγχόμενο περιβάλλον.Θα αυτοματοποιηθεί η δημιουργία και αποστολή προσαρμοσμένων μηνυμάτων σε κατάλληλους υποψηφίους. Ενημέρωση της εταιρείας για υποβολές αιτήσεων.

• Μοντέλα NLP θα αυτοματοποιούν τη συλλογή πληροφοριών από διαφορετικά τμήματα για ανάγκες σε προσωπικό ορισμένου χρόνου. Θα εισάγουν τα δεδομένα σε κατάλληλες πλατφόρμες αναζήτησης, θα διερευνούν πιθανούς αναδόχους και θα προγραμματίζουν συνεντεύξεις

• Chatbots θα διευκολύνουν τη διαδικασία onboarding νέων εργαζομένων, καθώς θα απαντούν σε ερωτήσεις, θα παρέχουν πληροφορίες και θα στέλνουν υπενθυμίσεις για διαδικαστικές υποχρεώσεις.

H AI μειώνει τις πιθανότητες για εργατικά ατυχήματα

Είναι γεγονός ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη όταν συνδυάζεται με μηχανολογικό εξοπλισμό, μεταβάλλει τον τρόπο που οι εργαζόμενοι αλληλεπιδρούν με τα μηχανήματα αλλά και μεταξύ τους. Επιτρέπει την αυτοματοποίηση επικίνδυνων, επαναλαμβανόμενων ή κουραστικών εργασιών, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες για εργατικά ατυχήματα.

Δεν είναι τυχαίο ότι το 65% των εργαζομένων της μεταποίησης που χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη, ανέφεραν ότι η αυτοματοποίηση επικίνδυνων εργασιών βελτίωσε τη σωματική τους υγεία και ασφάλεια.

Ενδεικτικά, οι τρόποι που θα συμβεί αυτό αφορούν:• Cobots που εκτελούν βαριές εργασίες απομακρυσμένα, εκτελώντας ανθρώπινες εντολές
• Εξωσκελετοί επαυξάνουν τη φυσική ικανότητα και τις σωματικές δυνατότητες των εργαζομένων
• Εξειδικευμένες λύσεις ΤΝ παρακολουθούν απομακρυσμένα τη λειτουργία των μηχανημάτων μέσω αισθητήρων ΙοΤ, συλλέγουν δεδομένα απόδοσης και
προβλέπουν αναμενόμενες ανωμαλίες ή δυσλειτουργίες (π.χ. βλάβες), πριν ακόμα προκαλέσουν προβλήματα.

insider.gr

error: Content is protected !!