Νικόλαος Σούτας. Ένας πραγματικός φίλος της Σαλαμίνας για την Ευρωβουλή Νικόλαος Σούτας. Ένας πραγματικός φίλος της Σαλαμίνας για την Ευρωβουλή
από την έντυπη ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Στη σημερινή συγκυρία των Ευρωπαϊκών πραγμάτων και τους συσχετισμούς δυνάμεων εντός της Ε.Ε., ποια μπορεί να είναι η... Νικόλαος Σούτας. Ένας πραγματικός φίλος της Σαλαμίνας για την Ευρωβουλή

από την έντυπη ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Στη σημερινή συγκυρία των Ευρωπαϊκών πραγμάτων και τους συσχετισμούς δυνάμεων εντός της Ε.Ε., ποια μπορεί να είναι η δυνατότητα των Ελλήνων ευρωβουλευτών για στροφή των πολιτικών κατευθύνσεων της Ε.Ε. προς μια πορεία που να καλύπτει τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα;
Στη σημερινή συγκυρία των Ευρωπαϊκών πραγμάτων και των συσχετισμών δυνάμεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), οι δυνατότητες των Ελλήνων ευρωβουλευτών να επηρεάσουν τις πολιτικές κατευθύνσεις της Ε.Ε. προς την κατεύθυνση που να καλύπτει τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες.

 1. Συμμαχίες και Συνεργασίες: Η δύναμη των ευρωβουλευτών αυξάνεται όταν σχηματίζουν συμμαχίες με ευρωβουλευτές από άλλες χώρες με παρόμοια συμφέροντα. Μέσω συνεργασιών και κοινοβουλευτικών ομάδων, μπορούν να προωθήσουν κοινές πολιτικές και να ασκήσουν μεγαλύτερη επιρροή στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 2. Επιτροπές και Θέσεις «Κλειδιά»: Η συμμετοχή των Ελλήνων ευρωβουλευτών σε σημαντικές επιτροπές και σε θέσεις «κλειδιά» (π.χ. πρόεδρος επιτροπής, εισηγητής) επιτρέπει τη διαμόρφωση πολιτικών από τα πρώτα στάδια και δίνει τη δυνατότητα να επηρεαστούν κρίσιμες αποφάσεις.
 3. Εκπροσώπηση και Διπλωματία: Η επιτυχής εκπροσώπηση των ελληνικών συμφερόντων απαιτεί την ανάπτυξη ισχυρών δικτύων και την αποτελεσματική διπλωματία εντός των ευρωπαϊκών θεσμών. Η καλή γνώση των διαδικασιών και η ικανότητα διαπραγμάτευσης είναι απαραίτητες για την προώθηση των ελληνικών θέσεων.
 4. Εθνική Πολιτική Στήριξη: Η υποστήριξη από την ελληνική κυβέρνηση και οι καλά συντονισμένες εθνικές στρατηγικές μπορούν να ενισχύσουν τη δράση των ευρωβουλευτών. Όταν οι θέσεις των ευρωβουλευτών συνάδουν με την εθνική πολιτική, είναι πιο εύκολο να επιτευχθούν οι στόχοι.
 5. Δημόσια Γνώμη και Μέσα Ενημέρωσης: Η ευαισθητοποίηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης και η χρήση των μέσων ενημέρωσης μπορούν να ασκήσουν πίεση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές πρέπει να είναι ενεργοί στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα.
  Συνοψίζοντας, ενώ οι Έλληνες ευρωβουλευτές αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω του μεγέθους και της σχετικής δύναμης της Ελλάδας εντός της Ε.Ε., η στρατηγική αξιοποίηση των συμμαχιών, των επιτροπών, της διπλωματίας και της εθνικής υποστήριξης μπορεί να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητές τους να επηρεάσουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές προς όφελος των ελληνικών εθνικών συμφερόντων.

  Σε ποια παράταξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντάσσεται η Ε.Λ.;
  Το κόμμα της Ελληνικής Λύσης, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Βελόπουλου, είναι ενταγμένο στην πολιτική ομάδα «Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές» (European Conservatives and Reformists – ECR) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει κόμματα με συντηρητικές και ευρωσκεπτικιστικές απόψεις από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Η ομάδα έχει αυτή τη στιγμή, 71 ευρωβουλευτές καθιστώντας την ως την τρίτη μεγαλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ποιος είναι ο βαθμός αυτονομίας που έχει η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της για θεμελιώδεις αλλαγές στην κατεύθυνση της χώρας (κυρίως οικονομικώς) από την στιγμή που όλοι οι επί περίπου τριακονταετία κυβερνήσαντες μιλούν για πολύ περιορισμένη αυτονομία λόγω των συμφωνιών που υπέγραψε και υπογράφει η Ελλάδα αλλά και της ολοκληρωτικής της εξάρτησης από ευρωπαϊκούς πόρους και προγράμματα;
Ο βαθμός αυτονομίας που έχει η Ελλάδα στις αποφάσεις της για θεμελιώδεις αλλαγές στην κατεύθυνση της χώρας, ιδίως σε οικονομικό επίπεδο, είναι περιορισμένος για διάφορους λόγους:

 1. Συμφωνίες και Μνημόνια: Από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2009, η Ελλάδα έχει υπογράψει πολλαπλά μνημόνια συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Αυτά τα μνημόνια περιλαμβάνουν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που επηρεάζουν την οικονομική πολιτική της χώρας, όπως περικοπές δαπανών, μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομικούς στόχους.
 2. Εξάρτηση από Ευρωπαϊκούς Πόρους: Η Ελλάδα λαμβάνει σημαντικά ποσά από ευρωπαϊκά ταμεία και προγράμματα, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Αυτή η χρηματοδότηση είναι κρίσιμη για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και συνοδεύεται από συγκεκριμένες απαιτήσεις και δεσμεύσεις.
 3. Ενιαία Νομισματική Πολιτική: Ως μέλος της Ευρωζώνης, η Ελλάδα δεν έχει τον πλήρη έλεγχο της νομισματικής της πολιτικής, η οποία καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό περιορίζει τη δυνατότητα της χώρας να χρησιμοποιεί εργαλεία όπως η προσαρμογή των επιτοκίων ή η υποτίμηση του νομίσματος για την επίτευξη οικονομικών στόχων.
 4. Δημοσιονομική Επιτήρηση: Η Ελλάδα βρίσκεται υπό συνεχή δημοσιονομική επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Eurogroup. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις για την πορεία της οικονομίας της και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε. (π.χ. το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης).
 5. Δημόσιο Χρέος: Το υψηλό επίπεδο του δημόσιου χρέους περιορίζει επίσης την οικονομική αυτονομία της Ελλάδας. Η ανάγκη για συνεχή εξυπηρέτηση του χρέους απαιτεί την εφαρμογή πολιτικών που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, συχνά εις βάρος των εθνικών προτεραιοτήτων.
  Συνολικά, η αυτονομία της Ελλάδας στις οικονομικές της αποφάσεις είναι περιορισμένη λόγω των εξωτερικών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που απορρέουν από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμφωνίες, καθώς και της εξάρτησης από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ωστόσο, η χώρα μπορεί να διαμορφώσει την εθνική της στρατηγική εντός των πλαισίων αυτών των περιορισμών, επιδιώκοντας την οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα.

Μπορεί να υπάρξει ξανά πρωτογενής και βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα, στα πλαίσια της σημερινής Ε.Ε. και των κατεστημένων ομάδων συμφερόντων;
Η δυνατότητα αναζωογόνησης της πρωτογενούς και βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα μέσα στα πλαίσια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και των κατεστημένων ομάδων συμφερόντων είναι ένα σύνθετο θέμα που εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.

 1. Ευρωπαϊκή Πολιτική και Κανονισμοί: Η Ε.Ε. παρέχει χρηματοδότηση και υποστήριξη μέσω διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για έργα που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να ενισχύσουν την πρωτογενή και βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα, εφόσον υιοθετηθούν στρατηγικές που ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. και προωθούν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.
 2. Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης: Η Ελλάδα μπορεί να επενδύσει σε στρατηγικούς τομείς όπως η αγροδιατροφική βιομηχανία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η υψηλή τεχνολογία και η μεταποίηση, για να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή. Η αξιοποίηση της γεωργικής παραγωγής και η ενίσχυση της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία και να ενισχύσει την οικονομία.
 3. Καινοτομία και Τεχνολογία: Η επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών είναι κρίσιμη για την αναβίωση της βιομηχανίας. Η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης για την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων και την υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων (startups) που δραστηριοποιούνται σε τομείς με υψηλή προστιθέμενη αξία.
 4. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων: Η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα μπορούν να δημιουργήσουν ένα ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό.
 5. Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η αποκέντρωση της βιομηχανικής παραγωγής και η ενίσχυση των περιφερειών με υποδομές και κίνητρα για επενδύσεις μπορούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η χρήση ευρωπαϊκών πόρων για την ανάπτυξη υποδομών σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις τοπικές οικονομίες.
 6. Συνεργασία με τον Ιδιωτικό Τομέα: Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να ενισχύσει την καινοτομία και να προσελκύσει επενδύσεις. Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της βιομηχανίας μέσω επενδύσεων και τεχνολογικής αναβάθμισης.
  Παρόλο που οι κατεστημένες ομάδες συμφερόντων και οι υφιστάμενοι κανονισμοί της Ε.Ε. μπορεί να δημιουργούν προκλήσεις, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις διαθέσιμες ευρωπαϊκές πολιτικές και πόρους για να αναζωογονήσει την πρωτογενή και βιομηχανική της παραγωγή, εφόσον υιοθετήσει μια συνεκτική και μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης.

Μπορεί το κόμμα της Ελληνικής Λύσης να ανασχέσει την πορεία που έχει πάρει η χώρα μας στα εθνικά ζητήματα από τα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Και πώς μπορεί να γίνει αυτό;
Αν και δύσκολο έργο, το κόμμα της Ελληνικής Λύσης μπορεί να ανασχέσει την πορεία που έχει πάρει η χώρα στα εθνικά ζητήματα από τα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και στρατηγικές, όπως
• Τις στρατηγικές συμμαχίες και συνεργασίες που έχει αναπτύξει και εξακολουθεί να αναπτύσσει το κόμμα με άλλες ευρωπαϊκές, πολιτικές ομάδες με σκοπό την δημιουργία κοινού μετώπου,
• Την συμμετοχή των ευρωβουλευτών του κόμματος της Ελληνικής Λύσης σε επιτροπές που ασχολούνται με θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας, και δικαιοσύνης έτσι, ώστε να επηρεάσουν τις αποφάσεις που αφορούν στο εθνικό συμφέρον της χώρας.
• Την προώθηση των εθνικών μας θεμάτων μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (με την υποβολή προτάσεων ψηφίσματος, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, και τη συμμετοχή σε συζητήσεις και δημόσιες ακροάσεις) έτσι, ώστε να ενημερωθεί η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και οι θεσμοί για τις ελληνικές θέσεις.
Παρόλο που το κόμμα της Ελληνικής Λύσης είναι μικρό σε σύγκριση με άλλες πολιτικές δυνάμεις στην Ε.Ε., η στρατηγική αξιοποίηση των εργαλείων και των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να ενισχύσει τη φωνή της Ελλάδας στα εθνικά ζητήματα, χάριν στην ικανότητα των ευρωβουλευτών μας να δημιουργήσουν ισχυρές συμμαχίες και να κινητοποιήσουν την υποστήριξη άλλων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Είναι ανοικτή η Ελληνική Λύση σε σύμπραξη ή/και συνένωση ίσως με πολιτικούς σχηματισμούς, που υπάρχουν ή πιθανόν προκύψουν, με τους οποίους θα έχει κοινά προτάγματα και συναντίληψη για το δέον γενέσθαι;
Η πολιτική στρατηγική της Ελληνικής Λύσης, αν και είναι περισσότερο προσανατολισμένη προς την αυτονομία και την προβολή των δικών της πολιτικών προτάσεων, δεν αποκλείει, ωστόσο, τη δυνατότητα για σύμπραξη ή συνένωση με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, ειδικά εάν προκύψουν κοινά προτάγματα και συναντίληψη για το μέλλον της χώρας.

Τι περιμένει η Ελληνική Λύση τις ευρωεκλογές;
Η Ελληνική Λύση έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για τις επερχόμενες ευρωεκλογές. Ο κύριος στόχος του κόμματος είναι να κατακτήσει την τρίτη θέση, ξεπερνώντας άλλους πολιτικούς σχηματισμούς όπως το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ.

Η Ελληνική Λύση έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Σαλαμίνα με πλήθος επερωτήσεων στη Βουλή για τα προβλήματα της. Αυτό θα συνεχιστεί και μετά τις εκλογές;
Η Ελληνική Λύση έχει επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα προβλήματα της Σαλαμίνας, υποβάλλοντας επερωτήσεις στη Βουλή για ζητήματα που αφορούν το νησί. Το ενδιαφέρον του κόμματος επικεντρώνεται σε θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η αναβάθμιση των υποδομών και η επίλυση τοπικών κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων. Είναι απολύτως βέβαιο ότι η Ελληνική Λύση θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Σαλαμίνα και και να προσπαθεί για την επίλυση των προβλημάτων της και μετά τις εκλογές.

error: Content is protected !!