Είπαν...
Ο κ. Δημήτριος Ελευσινιώτης

“Θα ήθελα να τονίσω ότι το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» θα υλοποιηθεί παρακάμπτοντας τα τυχόν τεχνικά και διαδικαστικά εμπόδια και την τροχοπέδη που συναντούμε. Εξ άλλου το πρόγραμμα είναι προϋπόθεση για να ακολουθήσει η διαδικασία ένταξης μας στο ΕΣΠΑ 2021-2027, την οποία έχουμε ήδη ξεκινήσει.
Γιατί η Σαλαμίνα αξίζει
ένα καλύτερο μέλλον”.

error: Content is protected !!