Τι αλλάζει το Ν/Σ για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς της Αυτοδιοίκησης Τι αλλάζει το Ν/Σ για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς της Αυτοδιοίκησης
Αλλάζει ξανά το νομοθετικό πλαίσιο για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με το υπό ψήφιση Νομοσχέδιο – “σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπενθυμίζεται ότι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί... Τι αλλάζει το Ν/Σ για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς της Αυτοδιοίκησης

Αλλάζει ξανά το νομοθετικό πλαίσιο για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με το υπό ψήφιση Νομοσχέδιο – “σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί (την ύπαρξη των οποίων κατασκεύασε η νυν Κυβέρνηση) δέχονται κριτική ότι δεν αποτελούν παρά ένα “τρικ” ώστε να παρακάμπτεται η εφαρμογή του δημοσίου δικαίου και να ασκούνται αρμοδιότητες με ιδιωτικούς όρους. Η ΠΟΕ-ΟΤΑ τους έχει περιγράψει ως «νέα φάμπρικα για την εκχώρηση υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ Α’ βαθμού ως βορά στα εργολαβικά και επιχειρηματικά συμφέροντα».

Τώρα, λοιπόν, με το άρθρο 46 του Ν/Σ αλλάζει το ποιοι Φορείς μπορούν να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών.

Ειδικότερα, αντικαθιστούν πάλι την παρ.2 του αρ.2 του ν.4674/2020, την οποία είχαν ξανά αντικαταστήσει με την παρ.2 του αρ.42 του ν.4735/2020. 

Για να γίνουν κατανοητές οι επιμέρους σημαντικές αλλαγές, παραθέτουμε το πριν και το μετά της διάταξης:

error: Content is protected !!