Αποδίδει η ανακύκλωση στη Σαλαμίνα! Αποδίδει η ανακύκλωση στη Σαλαμίνα!
Νέα αύξηση στις ποσότητες ανακύκλωσης με τους μπλε κάδους. 25,5 τόνους τον Μάρτιο! Αποδίδει η ανακύκλωση στη Σαλαμίνα!

Νέα αύξηση στις ποσότητες ανακύκλωσης με τους μπλε κάδους. 25,5 τόνους τον Μάρτιο!

error: Content is protected !!