Κατατέθηκε Τροπολογία Αυτοδιοικητικών Άρθρων – Τα 9 θέματα που ρυθμίζει Κατατέθηκε Τροπολογία Αυτοδιοικητικών Άρθρων – Τα 9 θέματα που ρυθμίζει
Σειρά σημαντικών ζητημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ρυθμίζει Τροπολογία που κατατέθηκε πριν λίγο στη Βουλή, στο Νομοσχέδιο – “σκούπα”   του Υπουργείου Εσωτερικών. Επιβεβαιώνεται, δηλαδή, πλήρως το σχετικό ρεπορτάζ του AIRETOS.GR  . Συνοπτικά,... Κατατέθηκε Τροπολογία Αυτοδιοικητικών Άρθρων – Τα 9 θέματα που ρυθμίζει

Σειρά σημαντικών ζητημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ρυθμίζει Τροπολογία που κατατέθηκε πριν λίγο στη Βουλή, στο Νομοσχέδιο – “σκούπα”   του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επιβεβαιώνεται, δηλαδή, πλήρως το σχετικό ρεπορτάζ του AIRETOS.GR  .

Συνοπτικά, σε τίτλους:

– Αρ.1: Παρατείνεται έως 30 Ιουνίου η προθεσμία σύστασης Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

(Υπενθυμίζεται ότι ήδη το Νομοσχέδιο περιείχε μέσα άρθρο  , που τροποποιεί ποιοι Φορείς μπορούν να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών)

– Αρ.2: Διαγράφονται οφειλές προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού από επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων για παραβάσεις διατάξεων περί στάθμευσης, οι οποίες έχουν τελεστεί πριν την 23η.2.2007.

Στην Τροπολογία δεν αναφέρεται το μείζον, δηλαδή τι ύψους οφειλές συνολικά διαγράφονται με την Τροπολογία, με άλλα λόγια πόση απώλεια εσόδων θα έχουν οι Δήμοι.

Αρ.3: Διαγράφονται υπόλοιπα βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού μέχρι του ποσού των 10 ευρώ συνολικά ανά οφειλέτη.

Αρ.4: Η Οικονομική  Επιτροπή (δηλαδή το συλλογικό όργανο όπου την πλειοψηφία έχουν οι Δήμαρχοι δεδομένων των αλλαγών στη σύνθεσή τους που θέσπισε η νυν Κυβέρνηση) θα μπορεί «κατά την κρίση της» να αποφασίζει για την ανάθεση σε ιδιώτες και των υπηρεσιών ταφής και ανακομιδής νεκρών.  

Συμπληρώνεται, δηλαδή, σχετικά το περιβόητο αρ.61 του ν.3979/2011 ως ίσχυε.

Αρ.5: Τροποποιείται το αρ.202 του Κώδικα Δήμων (ν.3463/2006) αναφορικά με τη χορήγηση ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης και βοηθημάτων σε τριτέκνους.

Αρ.6: Έως 30 Ιουνίου, οι ΔΕΥΑ μπορεί να αιτούνται οικονομικής ενίσχυσης από τους μετόχους ΟΤΑ Α’ βαθμού, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης.

Αρ.7: Κατά παρέκκλιση έως 31 Οκτωβρίου 2021, διατάξεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αρ.8: Παράταση έως 30 Ιουνίου, της δυνατότητας ανάθεσης από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Αρ.9: Παράταση έως 30 Ιουνίου της δυνατότητας προσαύξησης έως 30% του αριθμού ωρών υπερωριακής απασχόλησης των Υπαλλήλων Δήμων ή Περιφερειών και του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας που συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου των μέτρων της πανδημίας.

Πηγή: airetos.gr

error: Content is protected !!