ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΗΣΩΝ 20-04-2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής... ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΗΣΩΝ

20-04-2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής για τα έτη 2021-2023», σας γνωστοποιούμε ότι ο 4ος κύκλος επίγειων εφαρμογών σε περιοχές των Δήμων της Π.Ε. Νήσων, θα διενεργηθεί ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ & ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥΤΕΤΑΡΤΗ
21-04-2021
4Η ΕΠΙΓΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜ. ΔΕΥΤΕΡΑ
26-04-2021  
4Η ΕΠΙΓΕΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝΜ. ΤΕΤΑΡΤΗ
28-04-2021
4Η ΕΠΙΓΕΙΑ 11
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣΠΕΜΠΤΗ
06-05-2021
4Η ΕΠΙΓΕΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07-05-2021
4Η ΕΠΙΓΕΙΑ  

Επιπλέον, λόγω της διαπιστωθείσας εμφάνισης αυξημένου πληθυσμού ακμαίων κουνουπιών στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Ψήφτα και με σκοπό τη διαχείριση του προβλήματος προγραμματίζονται και οι ακόλουθες δράσεις:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝΤΕΤΑΡΤΗ
21-04-2021
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ DRONE
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ & ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥΜ. ΤΡΙΤΗ
27-04-2021  
5Η ΕΠΙΓΕΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝΜ. ΤΡΙΤΗ
27-04-2021  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ DRONE 11
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ & ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥΤΕΤΑΡΤΗ
05-05-2021
6Η ΕΠΙΓΕΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝΤΕΤΑΡΤΗ
05-05-2021
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ DRONE  

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι για λόγους που άπτονται μετεωρολογικών παραμέτρων οι οποίοι εμποδίζουν την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της πτήσης αναβάλλεται η προγραμματισμένη για την Τρίτη 20-04-2021 2η εναέρια εφαρμογή στο Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και Δήμο Πόρου και επαναπρογραμματίζεται για την Πέμπτη 22-04-2021.

error: Content is protected !!