Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την υλοποίηση του έργου: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Παλουκίων και Πορθμείου Φανερωμένης» Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την υλοποίηση του έργου: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Παλουκίων και Πορθμείου Φανερωμένης»
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την υλοποίηση του έργου: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Παλουκίων και Πορθμείου Φανερωμένης»
error: Content is protected !!