Η Περιφέρεια Αττικής αναβαθμίζει και εκσυγχρονίζει τα ηλεκτρονικά και ψηφιακά μέσα των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της Αττική Η Περιφέρεια Αττικής αναβαθμίζει και εκσυγχρονίζει τα ηλεκτρονικά και ψηφιακά μέσα των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της Αττική
26/04/2021 Δελτίο Τύπου Η Περιφέρεια Αττικής αναβαθμίζει και εκσυγχρονίζει τα ηλεκτρονικά και ψηφιακά μέσα των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της Αττικής με 1,1 εκ.... Η Περιφέρεια Αττικής αναβαθμίζει και εκσυγχρονίζει τα ηλεκτρονικά και ψηφιακά μέσα των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της Αττική

26/04/2021

Δελτίο Τύπου

Η Περιφέρεια Αττικής αναβαθμίζει και εκσυγχρονίζει τα ηλεκτρονικά και ψηφιακά μέσα των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της Αττικής με 1,1 εκ. € από τους πόρους του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020

Γ. Πατούλης: « Αξιοποιώντας ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία εκσυγχρονίζουμε το έργο των επιστημονικών συλλόγων της Αττικής, διευκολύνοντας των έργο τους σημαντικά αυτή την πολύ κρίσιμη περίοδο. Η Αττική αλλάζει»

Τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της Αττικής προωθεί η Περιφέρεια Αττικής, αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ και ειδικότερα του ΠΕΠ «Αττική 2014-2020».

Πιο συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής προσκαλεί τους τέσσερις ιατρικούς συλλόγους της Αττικής (Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά, Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά) να υποβάλουν προτάσεις και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Ψηφιακός Εκσυγχρονισμός των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 1,1 εκ. €, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (ΑΔΑ: Ψ4Σ77Λ7-Ω2Κ).

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της Υγειονομικής Κρίσης COVID-19 και τη μείωση της επίπτωσης των συνεπειών στη γενικότερη υγεία του πληθυσμού, αξιοποιούνται πόροι του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ενίσχυση των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας.

Λόγω της πανδημίας COVID-19 αναδεικνύεται εντονότερα η ανάγκη, το σύνολο των Υπηρεσιών να παρέχονται ηλεκτρονικά και εξ’ αποστάσεως χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των μελών αλλά και των πολιτών στα γραφεία των Συλλόγων.

Στo προτεινόμενο έργο καλούνται να χρηματοδοτηθούν Δράσεις που θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

Την ψηφιοποίηση των αρχείων και των μητρώων των Συλλόγων καθώς και την επικαιροποίηση των εγγεγραμμένων μελών,

– Τον εκσυγχρονισμό ηλεκτρονικών και εξ΄ αποστάσεως υπηρεσιών (ηλεκτρονική διεκπεραίωση λειτουργιών, έκδοση άδειας λειτουργίας ιατρείων, κ.λπ.),

– Την αναβάθμιση των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, σχετικά με την Πανδημία (Covid-19) αλλά και με πλήθος άλλων χρηστικών πληροφοριών τόσο μεταξύ των μελών όσο και των πολιτών,

Την ενίσχυση και αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω της δημιουργίας δικτύου μηχανοργάνωσης και ηλεκτρονικής διασύνδεσης των συλλόγων με ένα ευρύτερο δίκτυο κοινωνικών ιατρείων και φαρμακείων.

Η αναβάθμιση των ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων των Ιατρικών Συλλόγων της Περιφέρειας Αττικής θα διευκολύνει την άμεση και αξιόπιστη επιστημονική ενημέρωση των μελών αλλά και των πολιτών για όλα τα θέματα που αφορούν στην πανδημία (μέτρα πρόληψης και προφύλαξης, τρόποι μετακίνησης, υποχρεώσεις και δικαιώματα παρόχων υγείας και πολιτών, κ.λπ.).

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε σχετικά:

«Η Αττική αλλάζει, αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται. Από την αρχή της πανδημίας έως και σήμερα, έχουμε αποδείξει με έργο και πληθώρα δράσεων ότι προτεραιότητά μας είναι η μάχη απέναντι στον ιό και η στήριξη των πολιτών με όλες μας τις δυνάμεις. Κάθε μέρα, βήμα-βήμα, η Αττική αποκτά κι ένα παραπάνω όπλο απέναντι στην εξάπλωση του ιού. Με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της Αττικής μας, θα διευκολυνθεί η άμεση και αξιόπιστη επιστημονική ενημέρωση των μελών αλλά και των πολιτών για την πανδημία, με ασφάλεια, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

error: Content is protected !!