ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Σαλαμίνα   29-4-2021ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                            Αρ.Πρωτ:  – 7180ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  10ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του... ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Σαλαμίνα   29-4-2021
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                            Αρ.Πρωτ:  – 7180
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  10ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης

Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5  του Ν. 3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 74 του N.4555/ 2018,   να σας  καλέσω σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, με τηλεδιάσκεψη  την  7ΗΝ MΑΪΟΥ  2021, ημέρα  ΠAΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα έναρξης  17.00 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  60249/22-9-2020 εγκύκλιο του Υπ. Ες., για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας,  για λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων :

  1. Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη της κας Μαριάννας Βαρδινογιάννη «Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO» ως επίτιμη Δημότη του Δήμου Σαλαμίνας.

2. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου ως ιδρυτικό μέλος στο Δίκτυο Περιφερειακών @ Δήμων της χώρας με τίτλο «CLIMMATTICA» με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και ορισμός μελών.  

3. Λήψη απόφασης περί του λόγου αναγκαιότητας της μετονομασίας της οδού Νάξου στην περιοχή Παλούκια Σαλαμίνας σε οδό «Ιατρού Δημήτρη Βασιλόπουλου».

4. Παραχώρηση ισογείου χώρου στο Παλαιό Δημαρχείο Σαλαμίνας επί της Λεωφ. Φανερωμένης 33, για χρήση στο Σύλλογο ΓΟΝΕΩΝ ΦΙΛΩΝ Α.με.Α. Σαλαμίνας.

5. Παραχώρηση γραφείου στο Παλαιό Δημαρχείο Σαλαμίνας επί της Λεωφ. Φανερωμένης 33, για χρήση στον ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ «ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ».

6. ΄Εγκριση σχετικά με την Επανεπιβολή ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα πλαίσια συμμόρφωσης της Διοικητικής με σχετική δικαστική απόφαση περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Μπούτση Σωτηρίου στο Ο.Τ.Κ.Χ. 623 στην περιοχή Ντοροτό – Αγία Παρασκευή του Δήμου Σαλαμίνας.

7. Λήψη απόφασης : α) για την Διοικητική Αποβολή της κας Πούτου Ευαγγελίας  από το  περίπτερο  που βρίσκεται επί της Ακτής Θεμιστοκλέους στα Σελήνια Σαλαμίνας και β) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σαλαμίνας για την έκδοση πρωτοκόλλου Διοικητικής αποβολής από το κενωθέν περίπτερο.

8. Συζήτηση του θέματος που αφορά : «Μετεγκατάσταση – Απολύμανση – Καθαρισμός  του παράνομου  καταυλισμού Ρομά . Κατεδάφιση εγκαταλελειμμένων  αυθαιρέτων Κτισμάτων  που λειτουργούν  ως εστίες μόλυνσης της περιοχής, κατόπιν αιτήματος δημοτών. 

9. Συζήτηση του θέματος που αφορά : Εξελίξεις σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Δερτούζου Εμμανουήλ.

 10. Προτάσεις για την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. Βιβλιοθήκη – Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας».

  11.Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την εκκαθάριση παλαιών αρχείων των ΚΕΠ του Δήμου μας σύμφωνα με το Π.Δ.  480 ΦΕΚ 173/Α/4-10-1985.

12. Διόρθωση της 172/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την αύξηση ωρών εργασίας της υπαλλήλου Τσοκαροπούλου Χριστίνας, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων».

  13.΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

  14.Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ανώνυμη οδό στη θέση Γούβα- Μπατσί.

  15.΄Εγκριση στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορoύν  μονοδρόμηση τμήματος της οδού Σάμου στην Σαλαμίνα.

  16. Συζήτηση του θέματος που αφορά: «Κατάθεση εγγράφων  από την εταιρεία SUD σχετικών  με τις μελέτες  προμήθειας λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού υλικού για τα έτη  2019 και 2020», κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Τσαβαρή Ιωάννη.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ

error: Content is protected !!