Κυβερνητική εμμονή στη διατήρηση μονοπωλιακού παρόχου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά Κυβερνητική εμμονή στη διατήρηση μονοπωλιακού παρόχου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά
10 Μαΐου 2021 Νίνα Κασιμάτη: Κυβερνητική εμμονή στη διατήρηση μονοπωλιακού παρόχου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά Η Βουλευτής Β’ Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ... Κυβερνητική εμμονή στη διατήρηση μονοπωλιακού παρόχου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά

10 Μαΐου 2021

Νίνα Κασιμάτη: Κυβερνητική εμμονή στη διατήρηση μονοπωλιακού παρόχου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά

Η Βουλευτής Β’ Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νίνα Κασιμάτηέφερε στη Βουλή μεΑναφοράπου κατέθεσεπρος τους ΥπουργούςΝαυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη και Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, βάσει της με αρ. πρ. 180/10-05-2021 επιστολής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.) με την οποία καταγγέλλουν πως το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την υπ. αρ. πρ. 1000.0/31277/2021 Απόφαση που εκδόθηκε την Μεγάλη Πέμπτη 29/4/2021, ανακαλεί την με αρ. πρ. 62/2018 απόφαση της Ρ.Α.Λ. κα επαναφέρει σε ισχύ την προκήρυξη του ΟΛΠ του 2017 με άμεσο κίνδυνο να διατηρηθεί ο ένας και μοναδικός μονοπωλιακός πάροχος των εξυπηρετήσεων παραλαβής και διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίων των πλοίων στο Λιμάνι του Πειραιά. Έτσι, παραβιάζεται απροκάλυπτα και συστηματικά ο Κανονισμός 352/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ ιδιωτικών μονοπωλιακών συμφερόντων.

Ο ΣΕ.ΝΑ.Β.Ι. δηλώνει κατηγορηματικά πως δεν είναι υπέρ ενός και μόνο παρόχου, όποιος και αν είναι αυτός, αλλά υπέρ των πολλών παρόχων, ώστε να ανοίξει η αγορά και ο υγιής ανταγωνισμός να μειώσει το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όφελος της ναυτιλίας, της ναυπηγοεπισκευής, της εθνικής οικονομίας και των εθνικών συμφερόντων.

Παράλληλα ο Σύνδεσμος αναρωτιέται ποια είναι τα συμφέροντα, που βαρύνουν περισσότερο των ανωτέρω, ώστε να διατηρούνται οι μονοπωλιακές καταστάσεις στο πρώτο Λιμάνι της χώρας. Γιατί το Υπουργείο υποστηρίζει με νομοθετικές ρυθμίσεις της εξακολουθητική παραβίαση της Σύμβασης Παραχώρησης και του Κανονισμού 352/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Κινεζική COSCO, η οποία έχει υποχρέωση να «προάγει γενικώς τον ανταγωνισμό» (Σύμβαση Παραχώρησης παρ.11.3). Όμως αντί αυτής της υποχρέωσης της, η COSCOοικοδομεί αυθαίρετα και συστηματικά μονοπωλιακές καταστάσεις σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Η συστηματική υποστήριξη της COSCO, από πλευράς Υπουργείου,ενισχύει τις αυθαίρετες και παράνομες ενέργειες των Κινέζων σε βάρος των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ακύρωσε την 62/2018 της Ρ.Α.Λ., η οποία τεκμηριώνει, ότι στην προκήρυξη ΟΛΠ 2017 περιλαμβάνονται ειδικές πρωτοφανείς προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, που προδήλως καλύπτονται από μία μόνο εταιρία. Θα δεχθεί το Υπουργείο την υπογραφή σύμβασης, ως αποτέλεσμα της 1000.0/31277/2021 απόφασης του, κατά παράβαση κάθε έννοιας υγιούς ανταγωνισμού, του οποίου το ίδιο το Υπουργείο θα όφειλε να είναι θεματοφύλακας σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης;

Ο ΣΕ.ΝΑ.Β.Ι. επισημαίνει ότι στην προκήρυξη του ΟΛΠ 2017 περιλαμβάνονται παράνομα τα απόβλητα  επισκευής πλοίων. Τα απόβλητα της ναυπηγοεπισκευής δεν αποτελούν λειτουργικά απόβλητα των πλοίων και η επιλογή του αναδόχου διαχείρισης τους ΔΕΝαπονέμεται στον Ο.Λ.Π., αλλά στους πλοιοκτήτες. Για το γεγονός αυτό υπάρχει και η πρόσφατη κρίση του ΣτΕ (Απόφαση 2964/2020).

Η Βουλευτής Β’Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίνα Κασιμάτη,προωθεί κοινοβουλευτικά τα αιτήματα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.) και καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς να ενεργήσουν για τα ακόλουθα:

  1. Άμεση ακύρωση, με απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της προσχηματικής και παράνομης διαγωνιστικής διαδικασίας του Ο.Λ.Π. (Νοέμβριος 2017) για τα στερεά απόβλητα πλοίων, ώστε να αποφευχθεί η διαιώνιση μονοπωλιακών συνθηκών και η παραβίαση του Κανονισμού 352/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα διακοπούν όλες οι, προσαρμοσμένες σε μία κατεύθυνση και σε μία εταιρία, προϋποθέσεις/απαιτήσεις και επιτέλους θα εγκαθιδρυθεί πλουραλισμός σε αντικατάσταση της μονοπωλιακής κατάστασης, που επικρατεί σήμερα στο Λιμάνι του Πειραιά. Θα αποκατασταθεί ο υγιής ανταγωνισμός. Η υποχρέωση του Υπουργείου απορρέει, τόσο από τις γενικότερες διατάξεις, όσο και από τη Σύμβαση Παραχώρησης που κυρώθηκε με το νόμο 4404/2016, ώς Υπουργός επιβλέπων «όλες τις πτυχές της διαχείρισης, τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Λιμένα Πειραιά και του Ο.Λ.Π. (Σύμβαση Παραχώρησης, παρ. 2.1).
  • Εξαίρεση άμεσα των αποβλήτων της επισκευής πλοίων από τις διαδικασίες επιλογής παρόχων του Ο.Λ.Π. και τις συνακόλουθες συμβάσεις. Η επιλογή της εταιρίας διαχείρισης των αποβλήτων επισκευών πλοίων ΔΕΝ ανήκει στον Ο.Λ.Π. Αποτελεί δικαίωμα των πλοιοκτητών σε συνεργασία με τη ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση.
error: Content is protected !!