Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.: Διατήρηση μονοπωλιακού παρόχου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.: Διατήρηση μονοπωλιακού παρόχου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά
Αθήνα, 10 Μαΐου 2021 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς:   τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θέμα: Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.: Διατήρηση μονοπωλιακού παρόχου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στο λιμάνι... Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.: Διατήρηση μονοπωλιακού παρόχου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά

Αθήνα, 10 Μαΐου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:   τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.: Διατήρηση μονοπωλιακού παρόχου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ) με την υπ’ αριθμ. Οικ.108/10-05-2021 επιστολή του καταγγέλλει την ανάκληση της με αριθμό 62/2018 απόφασης της ΡΑΛ, με την απόφαση 1000.0/31277/2021 του Υπουργείου Ναυτιλίας που εκδόθηκε τη Μεγάλη Πέμπτη και η οποία επαναφέρει σε ισχύ την προκήρυξη ΟΛΠ του 2017 και τον άμεσο κίνδυνο να διατηρηθεί ο ένας και μοναδικός μονοπωλιακός πάροχος των εξυπηρετήσεων παραλαβής και διαχείρισης των στέρεων αποβλήτων και καταλοίπων φορτίων των πλοίων στο Λιμάνι του Πειραιά.

Όπως επισημαίνεται, με τη νέα απόφαση «παραβιάζεται απροκάλυπτα και συστηματικά ο Κανονισμός 352/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ ιδιωτικών μονοπωλιακών συμφερόντων.» Όπως δηλώνει εμφατικά, ο Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ. «δεν είμαστε υπέρ ενός και μόνου παρόχου, όποιος και αν είναι αυτός, αλλά υπέρ των πολλών παρόχων, ώστε να ανοίξει η αγορά και ο υγιής ανταγωνισμός να μειώσει το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όφελος: της Ναυτιλίας, της Ναυπηγοεπισκευής, της Εθνικής Οικονομίας και των Εθνικών Συμφερόντων.»

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο αφενός πως η απόφαση 62/2018 της ΡΑΛ που ακυρώσατε, τεκμηριώνει ότι στην προκήρυξη του ΟΛΠ 2017 περιλαμβάνονται ειδικές πρωτοφανείς προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, που προδήλως καλύπτονταν από μία και μόνο εταιρεία και αφετέρου πως στην προκήρυξη ΟΛΠ 2017 περιλαμβάνονται παρανόμως τα απόβλητα επισκευής πλοίων, τα οποία δεν αποτελούν λειτουργικά απόβλητα των πλοίων και επομένως η επιλογή διαχείρισής τους δεν απονέμεται στον ΟΛΠ, αλλά στους πλοιοκτήτες,

Ερωτάται ο κ Υπουργός:

  1. Για ποιο λόγο αποφασίσατε να επαναφέρετε σε ισχύ την προκήρυξη ΟΛΠ του 2017 που διαιωνίζει τις μονοπωλιακές συνθήκες και παραβιάζει τον Κανονισμό 352/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
  2. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να ακυρωθεί «η προσχηματική και παράνομη διαδικασία του ΟΛΠ (Νοέμβριος 2017), όπως τη χαρακτηρίζει ο Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.;
  3. Ποιες άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες θα λάβετε ώστε να εξαιρεθούν τα απόβλητα της επισκευής πλοίων από τις διαδικασίες επιλογής παροχών του ΟΛΠ και τις συνακόλουθες συμβάσεις, δεδομένου πως η επιλογή της εταιρείας διαχείρισης των αποβλήτων επισκευών πλοίων ανήκει στους πλοιοκτήτες σε συνεργασία με την ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση;

Η ερωτώσα βουλευτής
Φωτεινή Μπακαδήμα

error: Content is protected !!