Επίσκεψη των σπουδαστών του ΔΙΕΚ στο Λαογραφικό Μουσείο Επίσκεψη των σπουδαστών του ΔΙΕΚ στο Λαογραφικό Μουσείο
Επίσκεψη των σπουδαστών του ΔΙΕΚ Σαλαμίνας της ειδικότητας “Φύλακας Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων” με τον καθηγητή – αρχαιολόγο κ. Λουκά Ζώνα στο Μουσείο μας.... Επίσκεψη των σπουδαστών του ΔΙΕΚ στο Λαογραφικό Μουσείο

Επίσκεψη των σπουδαστών του ΔΙΕΚ Σαλαμίνας της ειδικότητας “Φύλακας Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων” με τον καθηγητή – αρχαιολόγο κ. Λουκά Ζώνα στο Μουσείο μας.

Μια όμορφη και εποικοδομητική συνάντηση ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων.

error: Content is protected !!