Το ΣτΕ έκρινε νόμιμο το σχέδιο Διατάγματος για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων για τα ζώα συντροφιάς, από το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης στο υπ. Εσωτερικών Το ΣτΕ έκρινε νόμιμο το σχέδιο Διατάγματος για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων για τα ζώα συντροφιάς, από το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης στο υπ. Εσωτερικών
Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με το οποίο οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες για τα ζώα... Το ΣτΕ έκρινε νόμιμο το σχέδιο Διατάγματος για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων για τα ζώα συντροφιάς, από το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης στο υπ. Εσωτερικών

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με το οποίο οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες για τα ζώα συντροφιάς μεταφέρονται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο υπουργείο Εσωτερικών. 

   Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο ΠΔ, το τμήμα προστασίας ζώων συντροφιάς και λοιπών ζώων της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης, μετονομάζεται σε «τμήμα προστασίας ζώων συντροφιάς» και μεταφέρεται στο υπουργείο Εσωτερικών.

   Πάντως, η μεταφορά των αρμοδιοτήτων αφορά το σύνολο των θέσεων του προσωπικού του μεταφερόμενου τμήματος, καθώς και εκείνες τις αρμοδιότητες που συνδέονται αποκλειστικά με τα ζώα συντροφιάς, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ενδιαιτημάτων ζώων συντροφιάς, καταφυγίων ζώων συντροφιάς και χώρων εκπαίδευσης ζώων συντροφιάς.

   Το Ε΄Τμήμα του ΣτΕ, με την υπ΄ αριθμ. 68/2021 γνωμοδότησή του (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης Ευστρατίου και εισηγήτρια η πάρεδρος Ζωή Θεοδωρικάκου) έκρινε νόμιμο το σχέδιο ΠΔ. Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι «το Τμήμα που μεταφέρεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να ενταχθεί στον οργανισμό του υπουργείου Εσωτερικών προς το οποίο μεταφέρεται».

   Παν. Τσιμπούκης – ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!