ΥπΑΑΤ: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την Ερασιτεχνική και Αθλητική Αλιεία ΥπΑΑΤ: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την Ερασιτεχνική και Αθλητική Αλιεία
Με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ερασιτεχνική και αθλητική αλιεία, τίθεται από σήμερα σε διαβούλευση το ομώνυμο σχέδιο Π/Δ.    Στην ιστοσελίδα: http://pconsult.minagric.gr/index.php/el οι... ΥπΑΑΤ: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την Ερασιτεχνική και Αθλητική Αλιεία

Με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ερασιτεχνική και αθλητική αλιεία, τίθεται από σήμερα σε διαβούλευση το ομώνυμο σχέδιο Π/Δ.

   Στην ιστοσελίδα: http://pconsult.minagric.gr/index.php/el οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να σχολιάσουν και να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το Π/Δ «Ερασιτεχνική  και Αθλητική Αλιεία» έως τις 4 Ιουνίου 2021.

   Μέσα από τις παρατηρήσεις των πολιτών ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός επιδιώκει στη δημιουργία ενός Π/Δ το οποίο να προωθεί τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου, ώστε να αποσαφηνίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της άσκησης ερασιτεχνικής και αθλητικής αλιείας. Παράλληλα, να λαμβάνει υπόψη του τις σύγχρονες προκλήσεις που ο τομέας της αλιείας αντιμετωπίζει, όπως η προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων.

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!