Δωρεά 5.000 λαμπτήρων τύπου LED στο Δήμο Σαλαμίνας Δωρεά 5.000 λαμπτήρων τύπου LED στο Δήμο Σαλαμίνας
Στην δωρεά 5.000 λαμπτήρων τύπου LED για τις ανάγκες δημοτικού φωτισμού δήλωσε ότι προτίθεται να προχωρήσει η εταιρεία ΠΑΝ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Η εταιρεία... Δωρεά 5.000 λαμπτήρων τύπου LED στο Δήμο Σαλαμίνας

Στην δωρεά 5.000 λαμπτήρων τύπου LED για τις ανάγκες δημοτικού φωτισμού δήλωσε ότι προτίθεται να προχωρήσει η εταιρεία ΠΑΝ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Η εταιρεία ενημέρωσε τον Δήμο για αυτή της την πρόθεση με την υπ. αριθμ. πρωτοκόλλου 114/19-5-2021 επιστολή της.

Την δωρεά αποδέχτηκε ο δήμος με την απόφαση της οικονομικής επιτροπής 120/2021 της 25/5/2021

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ:

error: Content is protected !!