Οι αιτήσεις ένταξης στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου μας για το Β’ εξάμηνο του 2021 ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν έως 30 Ιουνίου 2021 Οι αιτήσεις ένταξης στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου μας για το Β’ εξάμηνο του 2021 ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν έως 30 Ιουνίου 2021
Οι αιτήσεις ένταξης στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου μας για το Β’ εξάμηνο του 2021 ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν έως 30 Ιουνίου 2021
error: Content is protected !!