Υιοθετήθηκε εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού με 7 άξονες Υιοθετήθηκε εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού με 7 άξονες
Ο «Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού», προχώρησε σήμερα, στην υιοθέτηση διετούς εθνικού σχεδίου δράσης για τα... Υιοθετήθηκε εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού με 7 άξονες

Ο «Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού», προχώρησε σήμερα, στην υιοθέτηση διετούς εθνικού σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Το εθνικό σχέδιο δράσης το οποίο αφορά την περίοδο 2021-2023, αποτελεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και περιλαμβάνει τις δράσεις των 12 φορέων που συγκροτούν τον «Εθνικό Μηχανισμό Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού», το οποίο συστάθηκε με το νόμο 4491/2017.

Παράλληλα, οι άξονες προτεραιότητας του εθνικού σχεδίου δράσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι οι:

1. Καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και των επιπτώσεών της στα παιδιά,

2. Δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά,

3. Προστασία των παιδιών στο πλαίσιο των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών,

4. Διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών στην υγεία,

5. Δικαιώματα των παιδιών στην εκπαίδευση,

6. Προστασία της οικογένειας και των παιδιών στην κοινότητα – αποϊδρυματοποίηση και

7. Οριζόντια δράση για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας, σε δήλωση ανέφερε:

«Στο υπουργείο Δικαιοσύνης αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την υιοθέτηση του εθνικού σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού. Μια πολύμηνη διαδικασία κατάρτισής του ολοκληρώνεται. Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των παιδιών και η προστασία της ανηλικότητας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για το υπουργείο, κάτι που αποτυπώνεται και στον κεντρικό ρόλο που αυτό ανέλαβε. Η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού γίνεται με έναν οριζόντιο τρόπο που καταλαμβάνει μεγάλο εύρος πολιτικών της δημόσιας διοίκησης. Η προσπάθειά μας για την περαιτέρω κατοχύρωση των δικαιωμάτων των παιδιών συνεχίζεται με την παρακολούθηση της υλοποίησης του εθνικού σχεδίου και την επικαιροποίησή του, όπου αυτό καταστεί απαραίτητο».

Ακόμη, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Πάνος Αλεξανδρής, ανέφερε:

«Το εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού έρχεται σήμερα ως μια ασπίδα προστασίας, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει σειρά ζητημάτων όπως η παιδική φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η απουσία φιλικής προς το παιδί δικαιοσύνης, η απουσία μέριμνας για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, αλλά ταυτόχρονα και να συμβάλλει στην ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών από διάφορους κλάδους (νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, ιατροί κ.ά.) που έρχονται σε επαφή με παιδιά θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης. Ως υπουργείο Δικαιοσύνης, έχουμε θέσει εξ αρχής ως άμεση πολιτική και θεσμική προτεραιότητα την υλοποίηση δράσεων ευθύνης που ενισχύουν την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα των παιδιών και παράλληλα διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Παν. Τσιμπούκης – ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!