Σε επιχειρησιακή λειτουργία τέθηκε από τις 10 Ιουνίου 2021, ο νέος εξοπλισμός του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Αποστολών, που λαμβάνει δορυφορικά σήματα κινδύνου στον ελλαδικό χώρο Σε επιχειρησιακή λειτουργία τέθηκε από τις 10 Ιουνίου 2021, ο νέος εξοπλισμός του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Αποστολών, που λαμβάνει δορυφορικά σήματα κινδύνου στον ελλαδικό χώρο
Σε επιχειρησιακή λειτουργία τέθηκε από την 10η Ιουνίου 2021, ο νέος εξοπλισμός του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Αποστολών (ΕΚΕΑ)/Greek Mission Control Centre GRMCC) στο υπουργείο... Σε επιχειρησιακή λειτουργία τέθηκε από τις 10 Ιουνίου 2021, ο νέος εξοπλισμός του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Αποστολών, που λαμβάνει δορυφορικά σήματα κινδύνου στον ελλαδικό χώρο

Σε επιχειρησιακή λειτουργία τέθηκε από την 10η Ιουνίου 2021, ο νέος εξοπλισμός του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Αποστολών (ΕΚΕΑ)/Greek Mission Control Centre GRMCC) στο υπουργείο Ναυτιλίας, που λαμβάνει και διανέμει δορυφορικά σήματα λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου του συστήματος COSPAS-SARSAT στον ελλαδικό χώρο.

   Το συγκεκριμένο σύστημα διασφαλίζει την αυτονομία της χώρας μας σε ό,τι αφορά την λήψη των συναγερμών κινδύνου, που προέρχονται από ραδιοφάρους πλοίων, αεροσκαφών (Α/Φ) και προσώπων και την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης -ΕΚΣΕΔ και το Συντονιστικό-Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος-199 ΣΕΚΥΠΣ) εντός της περιοχής ευθύνης.

   Το νέο σύστημα παρέχει ακριβέστερο (ως προς την ακρίβεια εντοπισμού του γεωγραφικού στίγματος του κινδυνεύοντος) και ταχύτερο εντοπισμό της θέσης των σημάτων κινδύνου των ραδιοφάρων, σε σχέση με την απόδοση και λειτουργία του παλαιού συστήματος.

   Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές ότι η χώρα μας επιτυγχάνει πλέον αμεσότερη ενεργοποίηση των επιχειρησιακών μέσων προς παροχή υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης, σε περίπτωση εκπομπής δορυφορικού σήματος από ραδιοφάρους ένδειξης θέσης κινδύνου, ενώ παράλληλα βελτιώνεται η πιθανότητα έγκαιρης διάσωσης κινδυνευόντων προσώπων.

   Με τον τρόπο αυτό έχει επιτευχθεί συνολικά η αναβάθμιση του κύρους της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ιδίως αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης προς τη ναυτιλία, την αεροναυτιλία και γενικά το σύνολο των μετακινούμενων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της νοτιανατολικής Μεσογείου.

   Για την αναβάθμιση των τεχνολογικών δυνατοτήτων του προαναφερόμενου Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Αποστολών (ΕΚΕΑ) υποβλήθηκε σχετική αίτηση στις 15-12-2016 προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ακολούθως εντάχθηκε την 28-02-2017 στον ‘Αξονα Προτεραιότητας «Θαλάσσιες Μεταφορικές Υποδομές και Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

   Στη συνέχεια, την 29-8-2017 προκηρύχθηκε το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT» και την 19-07-2018 υπεγράφη η υπ’ Αρίθμ. T10/2018 Σύμβαση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο με ανάδοχο την εταιρεία «EMS Technologies Canada Limited», έναντι συμβατικού τιμήματος #5.384.624,36Euro# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

   Ειδικότερα, το νέο σύστημα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ως άνω Σύμβασης αποτελείται από μία (01) κεραία λήψης σημάτων δορυφόρων πολικής (χαμηλής) τροχιάς (LEOSAR), μία (01) κεραία λήψης σημάτων δορυφόρων γεωστατικής τροχιάς (GEOSAR), έξι (06) κεραίες λήψης σημάτων δορυφόρων μέσης τροχιάς (MEOSAR), το σύνολο του απαραίτητου εξοπλισμού του Κέντρου λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου GRMCC (εξυπηρετητές, σταθμοί εργασίας, δικτυακός και μηχανογραφικός εξοπλισμός, κλπ), τρία (03) τερματικά διαχείρισης περιστατικών Έρευνας και Διάσωσης (Rescue Control Systems/RCSs) και συμπληρώνεται από τις απαραίτητες υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης, τεχνικής υποστήριξης και εγγυημένης λειτουργίας για χρονικό διάστημα επτά (07) ετών.

   Η εγκατάσταση των δορυφορικών κεραιών πραγματοποιήθηκε σε χώρους της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ ο εξοπλισμός διαχείρισης και εποπτείας στο Αρχηγείο Λιμενικού στον Πειραιά.

   Π.Τσ. – ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!