Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες αναβάθμισης της ηλεκτρικής ισχύος στο νοτιοανατολικό κρηπίδωμα του λιμένα Βουρκαρίου Σαλαμίνας. Πρόθεση ΔΛΤΣ είναι η αναβάθμιση ισχύος σε όλο... Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες αναβάθμισης της ηλεκτρικής ισχύος στο νοτιοανατολικό κρηπίδωμα του λιμένα Βουρκαρίου Σαλαμίνας. Πρόθεση ΔΛΤΣ είναι η αναβάθμιση ισχύος σε όλο το λιμάνι Βουρκαρίου προκειμένου να εξυπηρετούνται όλα τα ελλιμενιζόμενα σκάφη με τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις και σε ηλεκτρική ισχύ και φυσικά τον μηδενισμό των πτώσεων τάσεων ή και των διακοπών της παροχής.

error: Content is protected !!