Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας
Διαγραμμίστηκε η περιοχή στάθμευσης (Parking) δίπλα από την πλατεία Ηρώων, αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας (ΔΛΤΣ). Ο χώρος έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης 80 συνολικά... Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας

Διαγραμμίστηκε η περιοχή στάθμευσης (Parking) δίπλα από την πλατεία Ηρώων, αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας (ΔΛΤΣ).

Ο χώρος έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης 80 συνολικά θέσεων ελεύθερης στάθμευσης (μαζί με τις θέσεις στάθμευσης για οχήματα ΑμΕΑ) . Το ΔΛΤΣ, πέραν της ανάπτυξης πρωτοβουλιών καθορισμού ‘γενικού πλάνου’ (ΠΕΑΛ) ανάπτυξης των βασικών λιμένων του νησιού μας (Σαλαμίνας και Παλουκίων) και στην συνέχεια ένταξης στο ΕΣΠΑ 2021-2027, συνεχίζει τα έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής με έργα συντονισμένα / αναπτυξιακά, τώρα και στην περιοχή «παραλία» της ακτής Καραϊσκάκη. Προτεραιότητα, η ποιότητα της καθημερινότητας!

error: Content is protected !!