Τι αλλάζει στα καταναλωτικά δάνεια: Φρένο στις υπερχρεώσεις – Πλαφόν στις πιστώσεις Τι αλλάζει στα καταναλωτικά δάνεια: Φρένο στις υπερχρεώσεις – Πλαφόν στις πιστώσεις
Η αναθεώρηση της Οδηγίας 2008/48 για την καταναλωτική πίστη προβλέπει ανώτατο όριο πίστωσης για τους καταναλωτές και υπηρεσίες διαχείρισης του χρέους στους ευάλωτους. Γενική Γραμματεία... Τι αλλάζει στα καταναλωτικά δάνεια: Φρένο στις υπερχρεώσεις – Πλαφόν στις πιστώσεις

Η αναθεώρηση της Οδηγίας 2008/48 για την καταναλωτική πίστη προβλέπει ανώτατο όριο πίστωσης για τους καταναλωτές και υπηρεσίες διαχείρισης του χρέους στους ευάλωτους.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε την Οδηγία 2008/48 για την καταναλωτική πίστη, που αφορά δάνεια καταναλωτών για την χρηματοδότηση αγορών αγαθών και υπηρεσιών (διακοπές, αγορές αυτοκινήτου κ.λπ.).

Την αναθεώρηση «επέβαλαν» δύο παράγοντες:

  • Ο ψηφιακός κόσμος που άλλαξε σημαντικά τον τρόπο αξιολόγησης και επεξεργασίας της πιστοληπτικής ικανότητας των καταναλωτών,
  • Η πανδημία COVID-19, με τον κρίσιμο αντίκτυπό της στην αγορά καταναλωτικής πίστης. Έρευνα που διενεργήθηκε σε 21 κράτη- μέλη κατέδειξε ότι 6 στους 10 καταναλωτές αντιμετώπισαν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες από την έναρξη της πανδημίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η αναθεώρηση της Οδηγίας 2008/48 για την καταναλωτική πίστη κινείται προς τις ακόλουθες, μεταξύ άλλων, κατευθύνσεις:
– Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας ώστε να καλύπτει δάνεια κάτω των 200 ευρώ.
– Υιοθέτηση απαιτήσεων ενημέρωσης κατάλληλων για ψηφιακές συσκευές.
– Παροχή απλής και ευκρινούς ενημέρωσης σχετικά με τις πιστώσεις προς αποφυγή της υπερπληροφόρησης των καταναλωτών.
– Βελτίωση των κανόνων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των καταναλωτών, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υπερχρέωσής τους.
– Υιοθέτηση ανώτατου ορίου πίστωσης για τους καταναλωτές.
– Υποστήριξη των καταναλωτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης του χρέους τους.
– Θέσπιση κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας και υποχρέωση των παρόχων πιστώσεων και μεσιτών πιστώσεων να διασφαλίζουν ότι τα μέλη του προσωπικού τους διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις πιστώσεις.

Η πρόταση της Ε.Ε. για αναθεώρηση της Οδηγίας για την Καταναλωτική Πίστη εντάσσεται στο «Νέο Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές» που έχει ως στόχο την επικαιροποίηση του συνολικού στρατηγικού πλαισίου της πολιτικής της για τους καταναλωτές.

imerisia.gr

error: Content is protected !!