ΕΑΒ: οι 28 ειδικότητες μηχανικών και τεχνιτών για 333 νέες προσλήψεις ΕΑΒ: οι 28 ειδικότητες μηχανικών και τεχνιτών για 333 νέες προσλήψεις
Συνολικά 28 ειδικότητες διπλωματούχων και πτυχιούχων μηχανικών, τεχνιτών, διοικητικών κ.α. αφορούν οι 333 προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προκηρύσσει μέσω... ΕΑΒ: οι 28 ειδικότητες μηχανικών και τεχνιτών για 333 νέες προσλήψεις

Συνολικά 28 ειδικότητες διπλωματούχων και πτυχιούχων μηχανικών, τεχνιτών, διοικητικών κ.α. αφορούν οι 333 προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προκηρύσσει μέσω ΑΣΕΠ η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).

Οι προσλήψεις με συμβάσεις 12 μηνών και δυνατότητα παράτασης προκηρύσσονται  για την υλοποίηση συμβάσεων έργου ,που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας EAB και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεδεμένων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους.

Ειδικότερα, η προκήρυξη αφορά στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών της γενικής διεύθυνσης Παραγωγής και της γενικής διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του εργοστασίου της ΕΑΒ στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας).

Η ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης είναι η 14η Ιουλίου 2021 και σύμφωνα με την προκήρυξη ισχύει προθεσμία υποβολής  αιτήσεων δέκα ημερών.

Οι ειδικότητες

Σύμφωνα με την προκήρυξη οι ειδικότητες των νέων προσλήψεων είναι:

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ

ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ και εν ελλείψει ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΦΗΣ

Η σχετική προκήρυξη (υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2021) αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων και τα αναλυτικά προσόντα των υποψηφίων αναφέρονται στην προκήρυξη δείτε εδώ

ecopress.gr

error: Content is protected !!