15 Προσλήψεις στο Δήμο Σαλαμίνας 15 Προσλήψεις στο Δήμο Σαλαμίνας
Ο Δήμος Σαλαμίνας ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/07/2021-02/08/2021 15 Προσλήψεις στο Δήμο Σαλαμίνας

Ο Δήμος Σαλαμίνας ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/07/2021-02/08/2021

error: Content is protected !!