«Εξοικονομώ Αυτονομώ»: από το ΤΕΕ η πλατφόρμα και η αξιολόγηση αιτήσεων «Εξοικονομώ Αυτονομώ»: από το ΤΕΕ η πλατφόρμα και η αξιολόγηση αιτήσεων
Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αναθέτει το ΥΠΕΝ τη διαχείριση και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος, τη διαχείριση και αξιολόγηση των αιτήσεων και τον έλεγχο των... «Εξοικονομώ Αυτονομώ»: από το ΤΕΕ η πλατφόρμα και η αξιολόγηση αιτήσεων

Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αναθέτει το ΥΠΕΝ τη διαχείριση και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος, τη διαχείριση και αξιολόγηση των αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών για τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, της ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμισης κατοικιών με τη χρήση ΑΠΕ, για τη μείωση εκπομπών και ρύπων.

Η αρχή θα γίνει με το νέο «Εξοικονομώ Αυτονομώ», για τον Οδηγό του οποίου και τις νέες προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021, με προοπτική οι νέες αιτήσεις να ανοίξουν το φθινόπωρο. Οι σχεδιασμοί του ΥΠΕΝ προβλέπουν μέθοδο «point system» για την αξιολόγηση των αιτήσεων, που θα υποβληθούν στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». Συγκεκριμένα, κάθε ένα από τα κριτήρια (οικονομικά, κλιματικά, κτιριακά κ.α.) που θα τεθούν στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος θα συγκεντρώνει βαθμολογία και από το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών, θα προκύπτει η σειρά κατάταξης της αίτησης. 

Στο μεταξύ με τροπολογία που κατέθεσε το ΥΠΕΝ, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο εισάγεται την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής ανατίθεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας η αρμοδιότητα για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα.

Συνεργασία ΥΠΕΝ -ΤΕΕ

«Το ΤΕΕ βοηθάει για να γίνουν γρήγορα, με τις αναγκαίες εγγυήσεις τεχνικής επάρκειας, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας, έργα, προγράμματα και μεταρρυθμίσεις, όποτε του ζητηθεί από την Πολιτεία, από οποιαδήποτε κυβέρνηση, το έχει κάνει στο παρελθόν, το κάνει τώρα και θα συνεχίσει να το κάνει και στο μέλλον», είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, απαντώντας σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις, στο πλαίσιο της πρόσφατης  κοινής συνέντευξη Τύπου ΥΠΕΝ – ΤΕΕ,  για την πολεοδομική χωροταξική ανασυγκρότηση στο Μάτι.

Ο ίδιος τόνισε ακόμη  ότι: «αυτή τη στιγμή έχει μεγιστοποιηθεί η συνεργασία του ΤΕΕ με το ΥΠΕΝ, με πρωτοβουλία και του υπουργού κ. Σκρέκα και για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄οίκον»,  για το οποίο είμαστε σε καθημερινή επαφή και συνεργασία, για να είναι βέλτιστος ο Οδηγός, να  ωφεληθούν κατά το δυνατόν περισσότεροι πολίτες, να είναι ικανοποιημένοι οι μηχανικοί, και να γίνεται σωστή δουλειά και όχι όποιος βρει πρώτος το δρόμο να πάρει τα χρήματα».

Εγγυήσεις ισοτιμίας και αντικειμενικότητας 

Για την ρύθμιση που εισάγει το ΥΠΕΝ στο νομοσχέδιο του Κτηματολογίου,  αναθέτοντας την αρμοδιότητα  στο ΤΕΕ,  η  αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας αναφέρει ότι «αντιμετωπίζεται το ζήτημα της έγκαιρης και ορθής υλοποίησης και διαχείρισης των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, της ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμισης κατοικιών με τη χρήση ΑΠΕ για τη μείωση εκπομπών και ρύπων».

Η τροπολογία προβλέπει συν των άλλων ότι στην αρμοδιότητα του ΤΕΕ ανήκει και «η εισήγηση προς τον φορέα του προγράμματος, δηλαδή το ΥΠΕΝ,  για επίλυση τυχόν προβλημάτων, που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία και η ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του». Πράγμα που έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ως γνωστόν στην εξέλιξη των προηγούμενων προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ οίκον» και «Εξοικονομώ Αυτονομώ» δεν είχαν εισακουστεί τόσο προληπτικά όσο και εκ των υστέρων οι βασικές προτάσεις του ΤΕΕ και των μηχανικών, για διορθωτικές και βελτιωτικές αποφάσεις, με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί προβλήματα, δυσλειτουργίες και αδικίες.

Η υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος και η  διαχείριση και αξιολόγηση των αιτήσεων του νέου «Εξοικονομώ» από το ΤΕΕ, που οι υπηρεσίες του λειτουργούν ψηφιακές εφαρμογές (αυθαίρετα, άδειες, ταυτότητα κτιρίου κ.α.) με επιτυχία και αποτελεσματικότητα δημιουργεί νέα δεδομένα ισότιμης πρόσβασης και αντικειμενικής αντιμετώπισης των μηχανικών συμβούλων και των συμμετεχόντων ιδιοκτητών στο νέο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν καταγραφεί στο δημόσιο διάλογο,  χωρίς τουλάχιστον μέχρι τώρα να έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως, πλήθος αιτιάσεων, για «προνομιακές γραμμές προτεραιότητας», λάθη και αδικίες  στην ψηφιακή πλατφόρμα των προηγούμενων προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, παθογένειες που υπάρχει πλέον η προσδοκία ότι θα εξαλειφθούν.

Τι λέει η τροπολογία  του ΥΠΕΝ

Η νέα τροπολογία  του ΥΠΕΝ για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας», όπως κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή αναλυτικά αναφέρει ότι:

«1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ανατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), για τις δράσεις της εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, της ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμισης κατοικιών με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της μείωσης εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της επίτευξης καθαρότερου περιβάλλοντος, καθήκοντα υλοποίησης και διαχείρισης του εκάστοτε σχετικού προγράμματος, ιδίως δε η διαχείριση και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος, η διαχείριση και αξιολόγηση των αιτήσεων, ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, η εισήγηση προς τον φορέα του προγράμματος για επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία και η ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του. Τα παραπάνω καθήκοντα ασκούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους συναρμόδιους φορείς. Με την ίδια απόφαση, μέρος των καθηκόντων υλοποίησης και διαχείρισης του εκάστοτε σχετικού προγράμματος δύναται να ανατίθεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε..

2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και κάθε συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες όσον αφορά στη χρηματοδότηση των φορέων υλοποίησης των δράσεων της παρ. 1. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να ορίζεται αποζημίωση προς τους ανωτέρω φορείς, ως ποσοστό του προϋπολογισμού των δράσεων που διαχειρίζονται, για την κάλυψη των εξόδων τους, ανάλογα με το εύρος των εργασιών που αναλαμβάνουν. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει, για το σύνολο των φορέων υλοποίησης, το δυόμιση τοις εκατό (2,5 %) επί του προϋπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων του προγράμματος που βαρύνει σχετική Συλλογική Απόφαση Έργων (Σ.Α.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3.Oι δαπάνες διαχείρισης του Τ.Ε.Ε για την υλοποίηση και διαχείριση του προγράμματος, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, δύναται να καλύπτονται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με εγγραφή διακριτού ενάριθμου έργου».

ecopress.gr

error: Content is protected !!