ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα πληρώσουν φέτος μειωμένο ή μηδενικό φόρο ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα πληρώσουν φέτος μειωμένο ή μηδενικό φόρο
Σε 1,5 εκατ. υπολογίζονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων που φέτος είτε θα απαλλαγούν είτε θα πληρώσουν ΕΝΦΙΑ μειωμένο κατά 50%, διότι η πανδημία έπληξε τα... ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα πληρώσουν φέτος μειωμένο ή μηδενικό φόρο

Σε 1,5 εκατ. υπολογίζονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων που φέτος είτε θα απαλλαγούν είτε θα πληρώσουν ΕΝΦΙΑ μειωμένο κατά 50%, διότι η πανδημία έπληξε τα εισοδήματά τους. Σε έξι δόσεις η πληρωμή του φόρου, η πρώτη τον Σεπτέμβριο.

ανονικά θα τρέξει η διαδικασία για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ του 2021 από τον Σεπτέμβριο, κάτι που σημαίνει πως η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα τηρηθεί σχεδόν στο ακέραιο. Δηλαδή στην καλύτερη περίπτωση να υπάρξει κάποια ολιγοήμερη παράταση.

Για να εκδοθεί ο ΕΝΦΙΑ για τον κάθε ιδιοκτήτη ακινήτων ξεχωριστά θα πρέπει να έχει προηγηθεί η έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος για τον φόρο εισοδήματος.

Με τον τρόπο αυτό το κράτος θα γνωρίζει την εισοδηματική κατάσταση του φορολογούμενου, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει σε μείωση ή απαλλαγή για τον εν λόγω φόρο, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι.

Όπως προκύπτει από υπολογισμούς που έχουν γίνει στο υπουργείο Οικονομικών, είναι εξαιρετικά πιθανό περίπου 200.000 – 250.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν μεγάλη μείωση των εισοδημάτων τους να πληρώσουν φέτος μειωμένο κατά 50% ΕΝΦΙΑ, ενώ δεν θα είναι λίγοι και εκείνοι που θα απαλλαγούν πλήρως.

Πόσοι θα πληρώσουν χαμηλότερο ή μηδενικό ΕΝΦΙΑ

Με βάση τα περσινά εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, πάνω από 1,2 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων κλήθηκαν να πληρώσουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ κατά 50%. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ του περασμένου έτους, 1.220.476 φυσικά πρόσωπα απαλλάχθηκαν από το 50% ή ακόμη και από το σύνολο του ΕΝΦΙΑ που αναλογούσε στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους.  

Για φέτος, μάλιστα, το νούμερο αυτό εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξει το 1,5 εκατομμύριο.

Το 2020 ήταν μία εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, με τα εισοδήματα για τους περισσότερους να είναι μειωμένα λόγω της πανδημίας. Έτσι:

  • ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων,
  • εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που τέθηκαν σε αναστολή σύμβασης,
  • ακόμα και άνεργοι

είδαν τα εισοδήματά τους το προηγούμενο έτος να περιορίζονται δραστικά, υποχωρώντας κάτω από τα εισοδηματικά όρια που προβλέπει η νομοθεσία για τη χορήγηση απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ.

Η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, όπως προβλέπει και τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, θα γίνει σε έξι δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται στα τέλη Σεπτεμβρίου και την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου. 

ΕΝΦΙΑ: Οι προϋποθέσεις για απαλλαγή ή έκπτωση 50%

Με βάση τη νομοθεσία, για να χορηγηθεί έκπτωση 50% ή 100% στον ΕΝΦΙΑ θα πρέπει:

  • Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τα 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από τον νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Αν οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση, λαμβάνεται ο μεγαλύτερος αριθμός τέκνων που έχει δηλωθεί σε μία εκ των δύο δηλώσεων.
  • Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω. Αυτή χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1. Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και
  2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

imerisia.gr

error: Content is protected !!