Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας
“Μετά τον πρώτο κύκλο ευπρεπισμού πρασίνου, συνεχίζουμε με φύτευση λουλουδιών σε ορισμένους χώρους της παραλίας Σαλαμίνας αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η επιδίωξη με χρώμα... Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας

“Μετά τον πρώτο κύκλο ευπρεπισμού πρασίνου, συνεχίζουμε με φύτευση λουλουδιών σε ορισμένους χώρους της παραλίας Σαλαμίνας αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Η επιδίωξη με χρώμα πρασίνου συνεχίζεται”

error: Content is protected !!