Προβλήματα στο δίκτυο της Vodafone: Αναφορές από χρήστες ίντερνετ και τηλεφωνίας Προβλήματα στο δίκτυο της Vodafone: Αναφορές από χρήστες ίντερνετ και τηλεφωνίας
Προβλήματα αντιμετωπίζει το δίκτυο της Vodafone στις υπηρεσίες παροχής ίντερνετ και τηλεφωνίας. Όπως αναφέρουν συνδρομητές, υπάρχουν προβλήματα στη σύνδεση στο διαδίκτυο ενώ τα τηλέφωνα φαίνονται να... Προβλήματα στο δίκτυο της Vodafone: Αναφορές από χρήστες ίντερνετ και τηλεφωνίας

Προβλήματα αντιμετωπίζει το δίκτυο της Vodafone στις υπηρεσίες παροχής ίντερνετ και τηλεφωνίας.

Όπως αναφέρουν συνδρομητές, υπάρχουν προβλήματα στη σύνδεση στο διαδίκτυο ενώ τα τηλέφωνα φαίνονται να είναι απενεργοποιημένα.

Παράλληλα, δύσκολη φαίνεται να είναι και η επικοινωία των συνδρομητών με την εταιρεία, για να μάθουν την αιτία τωνπροβλημάτων. Πολλοί έτσι, αναφέρουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν ούτε με τη γραμμή υποστήριξης καθώς η αναμονή έχει μεγάλη διάρκεια.

cnn.gr

error: Content is protected !!