Ίδρυση ΕΠΑΣ Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ίδρυση ΕΠΑΣ Ναυπηγικής Βιομηχανίας
Ομάδα Εργασίας συμφώνησαν να συστήσουν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (ΣΕΝΑΒΙ) και ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), για την ίδρυση Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ)... Ίδρυση ΕΠΑΣ Ναυπηγικής Βιομηχανίας

Ομάδα Εργασίας συμφώνησαν να συστήσουν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (ΣΕΝΑΒΙ) και ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), για την ίδρυση Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) στο Πέραμα ή στο Κερατσίνι.

Επίσης στην συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησαν οι δύο Φορείς συζητήθηκε η πρωτοβουλία δράσεων για προσέλκυση μαθητευόμενων, καθώς και η ανίχνευση δυνατοτήτων προσφοράς θέσεων μαθητείας σε επιχειρήσεις για 20-25 καταρτιζόμενους Τεχνίτες Εργαλειομηχανών και για 20-25 Τεχνίτες Ναυπηγικής Βιομηχανίας.

Κατά τη συνάντηση από την πλευρά του, ο ΟΑΕΔ αναφέρθηκε, ότι οι καταρτιζόμενοι εργάζονται 6 περίπου ώρες στην επιχείρηση το πρωί και ακολουθεί 3-4 ώρες μάθημα το απόγευμα, για 4 ημέρες την εβδομάδα. Η Παρασκευή κάθε εβδομάδα διατίθεται μόνο για μάθημα. Η διάρθρωση αυτή είναι ευέλικτη. Η αμοιβή των καταρτιζομένων με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ανέρχεται στο 75% του ανειδίκευτου εργάτη, για τις ημέρες πρακτικής άσκησης. Εξ αυτών 16,54€ ευρώ ημερησίως καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ (ΕΣΠΑ) και 9,30€ ευρώ (5,24€ ευρώ αμοιβή καταρτιζόμενου και 4,06€ ευρώ ασφαλιστικές εισφορές) ημερησίως από την επιχείρηση.

Τέλος στην συνάντηση εργασίας από τους Ναυπηγοεπισκευαστές συμμετείχαν ο κ. Βασίλης Κανακάκης Πρόεδρος του ΣΕΝΑΒΙ, ο Δημήτρης Φανουργάκης Β’ Αντιπρόεδρος του ΣΕΝΑΒΙ, η κυρία Ευαγγελία Παπουτσόγλου Υπεύθυνη γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΣΕΝΑΒΙ, ο κ. Φώτης Πράσινος Πρόεδρος Ένωσης Βιοτεχνών Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά και ο Δρ. Ρουσέτος Λειβαδάρος Μηχανικός ΕΜΠ, Τεχνικός Σύμβουλος Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων.

Εκ μέρους του ΟΑΕΔ παρευρέθηκαν η κυρία Νάσια Θεοδωρίδου Γενική Διευθύντρια του ΟΑΕΔ, η κυρία Μόσχα Στασού Διευθύντρια ΟΑΕΔ και ο κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης Διοικητής ΟΑΕΔ, ολιγόλεπτη συμμετοχή λόγω συνάντησης με υπουργό Εργασίας.

error: Content is protected !!