Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2021-2022: Παράταση υποβολής αιτήσεων Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2021-2022: Παράταση υποβολής αιτήσεων
Με γνώμονα την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των υποψηφίων ωφελούμενων,το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνισης Οικογενειακής καιΕπαγγελματικής Ζωής, περιόδου 2021-2022», παρατείνεται ως ακολούθως: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΩΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2021-2022: Παράταση υποβολής αιτήσεων

Με γνώμονα την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των υποψηφίων ωφελούμενων,
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνισης Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής, περιόδου 2021-2022», παρατείνεται ως ακολούθως:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΩΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής έως 08/8/2021

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων  – 13/8/2021

Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων  – 14/8/2021 – 18/8/2021

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων  – 20/8/2021

error: Content is protected !!