Με εντολή του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη σε πλήρη κινητοποίηση όλος ο μηχανισμός της Περιφέρειας Αττικής  για την άμεση στήριξη και ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Αττική Με εντολή του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη σε πλήρη κινητοποίηση όλος ο μηχανισμός της Περιφέρειας Αττικής  για την άμεση στήριξη και ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Αττική
Γ. Πατούλης: «Από την πρώτη στιγμή παραμένουμε στην πρώτη γραμμή τηςμάχης στήριξης των συμπολιτών μας. Στο πλαίσιο αυτό επεξεργαζόμαστεειδικό πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων που... Με εντολή του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη σε πλήρη κινητοποίηση όλος ο μηχανισμός της Περιφέρειας Αττικής  για την άμεση στήριξη και ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Αττική

Γ. Πατούλης: «Από την πρώτη στιγμή παραμένουμε στην πρώτη γραμμή της
μάχης στήριξης των συμπολιτών μας. Στο πλαίσιο αυτό επεξεργαζόμαστε
ειδικό πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν»
Σε κινητοποίηση βρίσκεται το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να συμβάλει στις διαδικασίες άμεσης στήριξης και ανακούφισης των πληγέντων από την πυρκαγιά σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής.
Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής ο μηχανισμός της Περιφέρειας έχει ξεκινήσει να υλοποιεί συγκεκριμένα βήματα για την ταχύτερη και αμεσότερη στήριξη των πληγέντων. Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε και κατά τη διάρκεια της διευρυμένης συνάντησης με στελέχη της Κυβέρνησης και τους δημάρχους των πληγέντων περιοχών, η Περιφέρεια αναλαμβάνει πρωτοβουλία προκειμένου μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 να καταρτιστεί ειδικό πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν.
Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης έχει ζητήσει από τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες να προβούν χωρίς καμία καθυστέρηση στην υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών προκειμένου να ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατό οι απαιτούμενες διαδικασίες καταγραφής ζημιών σε επιχειρήσεις, τα έργα ομβρίων κ.α.
«Η Περιφέρεια Αττικής από την πρώτη στιγμή παραμένει στην πρώτη γραμμή της μάχης στήριξης των συμπολιτών μας. Όλος ο μηχανισμός της Περιφέρειας Αττικής είναι έτοιμος να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών στην Αττική. Όπως επισημάναμε και κατά τη διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια την προηγούμενη Πέμπτη οι διαδικασίες και τα βήματα θα πρέπει να έχουν τη μορφή του κατεπείγοντος προκειμένου τα έργα υποδομής να λοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν. Επιπλέον η Περιφέρεια Αττικής με
το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξετάζει ειδική επιδότηση μέσα από το ΠΕΠ Αττικής 21-27 για να δοθεί σε αυτές τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις φωτιές», επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί τα παρακάτω βήματα:

 Αποστολή αιτήματος για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής. Το σχετικό
αίτημα με τη γνωστοποίηση της φυσικής καταστροφής, εστάλη από την
Τετάρτη 4 Αυγούστου από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών στο Υπουργείο Μεταφορών προκειμένου να ξεκινήσει η
οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής
 Συγκρότηση επιτροπών εκτίμησης και καταγραφής ζημιών στις επιχειρήσεις.
Με εισήγηση του Περιφερειακού Συντονιστή Κρατικής Αρωγής προς τους
Αντιπεριφερειάρχες Ανατολικής Αττικής και Βορείου τομέα Αθηνών
συγκροτήθηκαν από τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες οι επιτροπές
εκτίμησης και καταγραφής ζημιών στις επιχειρήσεις.
 Σχεδιασμός ειδικού προγράμματος στήριξης των επιχειρήσεων που
επλήγησαν, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 και σε συνεργασία με το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών. Ομάδες, Κοινωνικών λειτουργών και
ψυχολόγων μεταβαίνουν στην περιοχή προκειμένου να υποστηρίξουν
ψυχολογικά τους πληγέντες
 Υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης και ομβρίων στις περιοχές
που επλήγησαν

Κινητοποίηση όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση
των συνεπειών της πυρκαγιάς
Επιπλέον με εντολή του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη πραγματοποιούνται οι
παρακάτω ενέργειες:
 Έλεγχος βλαβών σε υποδομές και τεχνικά έργα από τις Τεχνικές
υπηρεσίες
 Έλεγχος ύδρευσης και καταλληλότητας τροφίμων από τους Επόπτες
Δημόσιας Υγείας
 Έλεγχος ρύπων από το Παρατηρητήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και
Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο έχει ενεργοποιηθεί μετά από σχετική εντολή
του Περιφερειάρχη. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από το Ινστιτούτο
Ερευνών Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
(ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ) και είναι σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.
 Η Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής ( γεωπόνοι – κτηνίατροι )
προχωρά στις ενδεδειγμένες ενέργειες σχετικά με τα νεκρά ζώα και τα
μελίσσια, ενώ καταγράφει τις ζημιές σε αρδευτικά δίκτυα και αγροτικές
εκμεταλλεύσεις.

Από την πρώτη στιγμή έχει πραγματοποιηθεί σύγκληση των Συντονιστικών
Οργάνων Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Αττικής και Βορείου τομέα Αθηνών, ενώ ήδη έχει δημιουργηθεί σημείο τροφοδοσίας και συγκέντρωσης τροφίμων για τους πυρόπληκτους και τις δυνάμεις που συμβάλλουν στην πυρόσβεση.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

error: Content is protected !!