Χωρίς Πανηγύρι της Φανερωμένης φέτος Χωρίς Πανηγύρι της Φανερωμένης φέτος
Σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα, αποφασίστηκε να μην γίνει η Εμποροπανήγυρις της Φανερωμένης. Χωρίς Πανηγύρι της Φανερωμένης φέτος

Σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα, αποφασίστηκε να μην γίνει η Εμποροπανήγυρις της Φανερωμένης.

error: Content is protected !!