50% ΑΥΞΗΣΗ στην ανακύκλωση βιοαποβλήτων το μήνα Ιούλιο, για το Δήμο Σαλαμίνας! 50% ΑΥΞΗΣΗ στην ανακύκλωση βιοαποβλήτων το μήνα Ιούλιο, για το Δήμο Σαλαμίνας!
15 τόνοι είναι το αποτέλεσμα του αγώνα μας για την εδραίωση και αυτού του ρεύματος (είδος) ανακύκλωσης στο νησί. Κάδο – κάδο, σημείο –... 50% ΑΥΞΗΣΗ στην ανακύκλωση βιοαποβλήτων το μήνα Ιούλιο, για το Δήμο Σαλαμίνας!

15 τόνοι είναι το αποτέλεσμα του αγώνα μας για την εδραίωση και αυτού του ρεύματος (είδος) ανακύκλωσης στο νησί.Κάδο – κάδο, σημείο – σημείο, δρομολόγιο – δρομολόγιο και προχωράμε δυναμικά αφού τα αποτελέσματα ανά μήνα μας δικαιώνουν.

Πλέον, ο Δήμος Σαλαμίνας, κατατάσσεται σε καλές θέσεις στη λίστα των δήμων που ανακυκλώνουν.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Αντώνης Βακάλης

error: Content is protected !!