Η άκρως ενδιαφέρουσα Μελέτη Κοινωνικών Επιπτώσεων της Ζεύξης Η άκρως ενδιαφέρουσα Μελέτη Κοινωνικών Επιπτώσεων της Ζεύξης
Στο παρακάτω συμπέρασμα καταλήγει η άκρως ενδιαφέρουσα Μελέτη των Κοινωνικών επιπτώσεων της Ζεύξης. Μέσα σε αυτή θα μπορέσουμε να δούμε πόσο θα επηρεαστεί η... Η άκρως ενδιαφέρουσα Μελέτη Κοινωνικών Επιπτώσεων της Ζεύξης

Στο παρακάτω συμπέρασμα καταλήγει η άκρως ενδιαφέρουσα Μελέτη των Κοινωνικών επιπτώσεων της Ζεύξης. Μέσα σε αυτή θα μπορέσουμε να δούμε πόσο θα επηρεαστεί η ζωή των κατοίκων της Σαλαμίνας αλλά και του Περάματος τα προσεχή χρόνια.

Συνολικά η αποτίμηση των κοινωνικοοικονομικών επιδράσεων από τη λειτουργία του έργου σε συνδυασμό με τα ρεαλιστικά σενάρια εξέλιξής του και του κοινωνικοπολιτικού πλαισίου του έργου εμφανίζεται ιδιαίτερα θετική και επωφελής για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του έργου.
Η Σαλαμίνα αποτελεί ουσιαστικά το μόνο ενδιαφερόμενο μέρος του έργου, το οποίο μπορεί να επηρεαστεί αμεσότερα από την επέλευση των ενδεχόμενων ρίσκων από τη λειτουργία του, σε ότι αφορά ιδιαίτερα τις περιβαλλοντικές οχλήσεις, που θα επηρεάσουν την ποιότητα ζωής στον οικισμό, αλλά και την ελκυστικότητα της ευρύτερης περιοχής και των αναξιοποίητων τουριστικών της πόρων. Ωστόσο, σύμφωνα με τις λοιπές τεχνικές μελέτες για το έργο, η πιθανότητα εκδήλωσης των σχετικών κοινωνικών ρίσκων, τεκμηριώνεται ως ελάχιστα πιθανή και θα μπορούσε όχι απλώς να αντισταθμιστεί, αλλά και να αποσβεστεί πλήρως με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ενίσχυσης του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου και των σχετικών τεχνικών της υποδομών.

Διαβάστε όλη την μελέτη των Κοινωνιών επιπτώσεων της ζεύξης στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://fliphtml5.com/kqcqm/yudj

error: Content is protected !!