Επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας και προσβασιμότητα για τα ΑμεΑ των Οργανισμών του Ελληνικού Δημοσίου Επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας και προσβασιμότητα για τα ΑμεΑ των Οργανισμών του Ελληνικού Δημοσίου
ΕΡΩΤΗΣΗΑθήνα, 30-08-2021 Της: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ – ΧΑΪΔΩΣ Βουλευτού Β’ Πειραιώς ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κ. Πιερρακάκη ΘΕΜΑ: «Επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας και... Επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας και προσβασιμότητα για τα ΑμεΑ των Οργανισμών του Ελληνικού Δημοσίου

ΕΡΩΤΗΣΗ
Αθήνα, 30-08-2021

Της: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ – ΧΑΪΔΩΣ
Βουλευτού Β’ Πειραιώς


ΠΡΟΣ:
Τον κ. Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κ. Πιερρακάκη

ΘΕΜΑ: «Επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας και προσβασιμότητα για τα ΑμεΑ των Οργανισμών του Ελληνικού Δημοσίου»


Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με το ΦΕΚ υπ’ αρ. 3071Β/23.07.2020, σχετικά με το «Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών» («ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.»), όπως αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 3, περίπτωση β’: «Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. εντάσσονται οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου, οι οποίοι έχουν αναρτήσει σε εμφανές σημείο επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας, σε προσβάσιμη μορφή, η οποία θα συμμορφώνεται με το πρότυπο που ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4591/2019».


Όμως, σε πολλούς κυβερνητικούς ιστότοπους (όπως επί παραδείγματι στην επίσημη ιστοσελίδα της Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, του ΟΑΕΔ, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης), σύμφωνα με πρόσφατη σχετική έρευνα, δεν υπάρχει η ως άνω αναφερόμενη επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας στον ιστότοπο του Συνηγόρου του Πολίτη, παρά το γεγονός ότι, στην ετήσια έκθεσή του τίθενται ζητήματα προσβασιμότητας.

Ταυτόχρονα, διαπιστώνεται ότι, σε ελάχιστους κυβερνητικούς ιστότοπους και εν γένει, σε ιστοτόπους δημόσιων Οργανισμών, οι ψηφιακές υπηρεσίες λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων, ιδίως, των ατόμων με αναπηρία, όπως θα έπρεπε σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 3, του νόμου 4727/2020, που αναφέρει τις Γενικές Αρχές Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στα άρθρα 36 και 37, του ως άνω νόμου, που ενσωματώνουν στην Ελληνική νομοθεσία την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102, τονίζεται ότι, οι ιστότοποι των άνω Οργανισμών πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και να είναι ευχερώς προσβάσιμοι στους χρήστες, ιδίως, στα άτομα με αναπηρίες. Τέλος, ο ιστότοπος του «ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ» (https://mhdisef.mindigital.gr/) δεν λειτουργεί, τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να γνωστοποιηθεί, ποιοι Οργανισμοί του δημοσίου τομέα υλοποίησαν την υποχρέωση καταγραφής.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται ο κ Υπουργός:

  1. Πόσοι δημόσιοι Οργανισμοί έχουν αναρτήσει την ως άνω προβλεπόμενη επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας;
  2. Σκοπεύετε να παρέμβετε κατάλληλα, ούτως ώστε όλοι οι κρατικοί και γενικότερα, οι δημόσιοι Οργανισμοί να εναρμονιστούν με τα ως άνω προβλεπόμενα και να αναρτήσουν επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας;
  3. Σκοπεύετε να παρέμβετε κατάλληλα, ούτως ώστε οι κρατικοί και γενικότερα, οι δημόσιοι Οργανισμοί να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις της Οδηγίας (EE) 2016/2102 και να δημιουργήσουν ιστότοπους προσβάσιμους από άτομα με αναπηρία;
  4. Για ποιον/ους λόγο/ους ο ιστότοπος του «ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.» δεν λειτουργεί;

    Η ερωτώσα Βουλευτής
    ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
error: Content is protected !!