Τι είναι το Erasmus+; Τι είναι το Erasmus+;
Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που στηρίζει την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον αθλητισμό και τους νέους. Δείτε το βίντεο για να έχετε... Τι είναι το Erasmus+;

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που στηρίζει την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον αθλητισμό και τους νέους. Δείτε το βίντεο για να έχετε μία ολοκληρωμένη εικόνα… 

Multimedia Center του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!