Πότε «χορταίνει» το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου; Πότε «χορταίνει» το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου;
Οτιδήποτε υπάρχει σε ένα αυτοκίνητο, είτε αυτό φαίνεται, ή όχι, δεν βρίσκεται τυχαία και έχει μελετηθεί έτσι ώστε να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του.... Πότε «χορταίνει» το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου;

Οτιδήποτε υπάρχει σε ένα αυτοκίνητο, είτε αυτό φαίνεται, ή όχι, δεν βρίσκεται τυχαία και έχει μελετηθεί έτσι ώστε να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του. Για αυτό πάντα ο οδηγός πρέπει να διαβάζει το εγχειρίδιο χρήσης και να μην έχει την εντύπωση ότι τα γνωρίζει όλα και είναι περιττό να το ανοίξει.

Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια, είναι αυτό του ανεφοδιασμού του οχήματος με καύσιμο. Όλοι θα έχετε ακούσει το «κλικ» που κάνει η αντλία του πρατηρίου υγρών καυσίμων, όταν το ρεζερβουάρ της βενζίνης ή του πετρελαίου γεμίζει. Στο πρώτο «κλικ» το γέμισμα πρέπει να σταματάει, όπως άλλωστε αναφέρουν και οι κατασκευαστές. Γιατί όμως πρέπει να γίνεται αυτό;

Το ρεζερβουάρ διαθέτει ένα χώρο με αέρα για τη διαστολή του καυσίμου, όταν ο καιρός είναι ζεστός. Εάν συνεχίσετε να γεμίζετε με καύσιμο και μετά την αυτόματη διακοπή της παροχής από τη μάνικα ή εμφανιστεί μία αρχική επιστροφή αερίων, τότε ο χώρος αυτός θα γεμίσει. Η έκθεση σε ζέστη όταν το ρεζερβουάρ έχει γεμίσει πλήρως με αυτό το τρόπο, μπορεί να προκαλέσει διαρροή καυσίμου. Για να αποφύγετε μία τέτοια διαρροή, σταματήστε την πλήρωση μόλις διακοπεί αυτόματα η παροχή της μάνικας ή αν χρησιμοποιείτε ένα εναλλακτικό μη αυτόματο σύστημα, μόλις εμφανιστεί μια αρχική επιστροφή αερίων. Αν χυθεί καύσιμο έξω από το ρεζερβουάρ, εκτός από το ότι είναι επικίνδυνο για ανάφλεξη, μπορεί να προκληθεί και ζημιά στη βαφή.

Σε κάθε περίπτωση, μόλις ανάψει η προειδοποιητική λυχνία καυσίμου πρέπει να γίνει ανεφοδιασμός και να μην παραμεληθεί. Υπάρχει ο κίνδυνος να μείνει ξαφνικά ο κινητήρας από καύσιμο, που σημαίνει ότι το αυτοκίνητο δεν θα έχει υποβοήθηση στο τιμόνι και δεν θα λειτουργούν τα φρένα. Επίσης, όταν το όχημα οδηγείται συνεχώς με «λαμπάκι», τότε είναι πολύ πιθανό να βγάλει πρόβλημα η αντλία καυσίμου.

autogreeknews.gr

error: Content is protected !!