Ξεκινά το πρόγραμμα εκπαίδευσης δικηγόρων στο ποινικό δίκαιο της ΕΕ – Πρόσκληση συμμετοχής για την περίοδο 4-15 Oκτωβρίου Ξεκινά το πρόγραμμα εκπαίδευσης δικηγόρων στο ποινικό δίκαιο της ΕΕ – Πρόσκληση συμμετοχής για την περίοδο 4-15 Oκτωβρίου
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες δικηγόρους και θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα ενώ θα υπάρχει διαδραστικότητα με τους συμμετέχοντες δικηγόρους άλλων χωρών μελών. Ο... Ξεκινά το πρόγραμμα εκπαίδευσης δικηγόρων στο ποινικό δίκαιο της ΕΕ – Πρόσκληση συμμετοχής για την περίοδο 4-15 Oκτωβρίου

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες δικηγόρους και θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα ενώ θα υπάρχει διαδραστικότητα με τους συμμετέχοντες δικηγόρους άλλων χωρών μελών.

Ο ΔΣΑ μαζί με άλλους έξι δικηγορικούς φορείς (ΔΣ Βουδαπέστης, Ισπανικό Δικηγορικό Σύλλογο, Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, Ιταλικό Δικηγορικό Σύλλογο, Δικηγορικό Σύλλογο Παρισίου και Πολωνικό Δικηγορικό Σύλλογο) συμμετέχει στο πρόγραμμα κατάρτισης για δικηγόρους Τraining of Lawyers on EU instruments on procedural rights in criminal proceedings-CRIMILAW.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης δικηγόρων στο ποινικό δίκαιο και δη στα νομοθετήματα της ΕΕ-κοινοτικές οδηγίες, που αφορούν στο δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, το τεκμήριο της αθωότητας, το αίτημα δωρεάν νομικής βοήθειας, καθώς και στην συγκριτική παραβολή των δικονομικών κανόνων σε χώρες μέλη της ΕΕ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται σε ποσοστό 90/100 από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Δικαιοσύνη, τα Δικαιώματα και την Ισότητα και σε ποσοστό 10/100 από τον συμβληθέντα δικηγορικό φορέα . Διοργανωτής για τον ΔΣΑ και συντονιστής στο πρόγραμμα είναι ο κ. Νικόλαος Κουτκιάς, Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του CCBE, Σύμβουλος ΔΣΑ.

Το πρόγραμμα, που αρχικά είχε σχεδιαστεί να λάβει χώρα με φυσική παρουσία δικηγόρων στις συμμετέχουσες χώρες, λόγω των περιορισμών της πανδημίας COVID 19 ύστερα από συμφωνία των εταίρων θα πραγματοποιηθεί με διαδικτυακό τρόπο την περίοδο 4-15 Οκτωβρίου 2021 μέσω της διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας CANVAS, με καθημερινές απογευματινές συνεδρίες διάρκειας μιας ώρας. Το πρόγραμμα επισυνάπτεται. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες δικηγόρους και θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα ενώ θα υπάρχει διαδραστικότητα με τους συμμετέχοντες δικηγόρους άλλων χωρών μελών.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό συμμετοχής και εκπαιδευτικό υλικό (παρουσιάσεις κλπ). Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων δικηγόρων είναι 20. Εφόσον ο αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβαίνει τους 20, η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με κλήρωση. Όσοι δικηγόροι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2021 στο email tsiri.an@dsa.gr (τηλ. 2103398206).

dikastiko.gr

error: Content is protected !!