Αμειβόμενη πρακτική άσκηση για φοιτητές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αμειβόμενη πρακτική άσκηση για φοιτητές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Αμειβόμενη πρακτική άσκηση για φοιτητές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πρακτική άσκηση στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ)... Αμειβόμενη πρακτική άσκηση για φοιτητές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Αμειβόμενη πρακτική άσκηση για φοιτητές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Πρακτική άσκηση στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) προσφέρει κάθε χρόνο περίπου 100 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε πολίτες της ΕΕ που, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο των πανεπιστημιακών σπουδών τους και έχουν αποκτήσει πτυχίο ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης κατανέμονται σε 2 διαφορετικές περιόδους, καθεμία από τις οποίες διαρκεί 5 μήνες:

  • 1 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου (πρώτη περίοδος)
  • 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου (δεύτερη περίοδος)

Αμειβόμενη πρακτική άσκηση για φοιτητές

Αμειβόμενη πρακτική άσκηση 2021 (δεύτερη περίοδος από 1 Σεπτεμβρίου 2021 έως 31 Ιανουαρίου 2022):


Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοικτήαπό τις 30 Αυγούστου 2021 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2021 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για την δεύτερη περίοδο πρακτικής άσκησης του 2021

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας εδώ (απαιτείται η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας)

Γενικές πληροφορίες για τους τύπους πρακτικής άσκησης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Αμειβόμενη πρακτική άσκηση

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) προσφέρει κάθε χρόνο περίπου 100 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε πολίτες της ΕΕ οι οποίοι, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών τους και έχουν αποκτήσει πτυχίο ή το αντίστοιχό του.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης κατανέμονται σε 2 διαφορετικές περιόδους, εκάστη των οποίων διαρκεί 5 μήνες:

1η Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου (πρώτη περίοδος)

1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου (δεύτερη περίοδος)

2. Υποχρεωτική άμισθη πρακτική άσκηση

Η ΓΓΣ προσφέρει περίπου 20 θέσεις άμισθης πρακτικής άσκησης κάθε χρόνο. Αυτές οι θέσεις πρακτικής άσκησης απευθύνονται σε φοιτητές στο τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο έτος πανεπιστημιακών σπουδών, των οποίων το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει υποχρεωτική πρακτική άσκηση.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης κατανέμονται σε 2 διαφορετικές περιόδους, εκάστη των οποίων διαρκεί από 1 έως 5 μήνες:

1η Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου
1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου

3. Πρακτική άσκηση για φοιτητές εθνικών σχολών δημόσιας διοίκησης

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης:

κράτους μέλους
ή υποψήφιας χώρας μετά την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης κατανέμονται σε 2 διαφορετικές περιόδους, εκάστη των οποίων διαρκεί από 2 έως 5 μήνες:

1η Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου
1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου

Η ημερομηνία έναρξης αποφασίζεται με κοινή συμφωνία της ΓΓΣ και της οικείας εθνικής σχολής δημόσιας διοίκησης.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Ιθαγένεια

Μπορεί να γίνουν δεκτοί για πρακτική άσκηση στη ΓΓΣ οι εξής:

πολίτες της ΕΕ
πολίτες των υποψήφιων προς ένταξη χωρών με τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην ΕΕ

Για την αμειβόμενη πρακτική άσκηση, οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα από ΑΕΙ ή ισότιμο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν πτυχίο ή το αντίστοιχό του.

Γλώσσες

Δεδομένου ότι η γαλλική και η αγγλική χρησιμοποιούνται εκτεταμένα για εσωτερική επικοινωνία εντός της ΓΓΣ, απαιτείται καλή γνώση της γαλλικής ή της αγγλικής και δυνατότητα επικοινωνίας σε μια από αυτές τις γλώσσες.

Προφίλ των υποψηφίων

Οι περισσότερες αιτήσεις προέρχονται από υποψηφίους με αντικείμενο σπουδών το δίκαιο, τις πολιτικές επιστήμες, τις διεθνείς σχέσεις, τις ευρωπαϊκές σπουδές και τις οικονομικές επιστήμες.

Η ΓΓΣ ζητεί επίσης ασκούμενους με ειδικότητα σε άλλους τομείς, όπως:

μετάφραση, ανθρώπινοι πόροι, επικοινωνία, εκπαίδευση, επιστήμες της πληροφορικής, γραφιστική σχεδίαση, πολυμέσα, αγροτική τεχνολογία, βιοχημική μηχανική, υγεία και ασφάλεια του επισιτισμού, διαχείριση της ενέργειας, περιβάλλον, αεροδιαστημική μηχανική.

Ποιος δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψηφίους που έχουν ήδη ολοκληρώσει πρακτική άσκηση οποιουδήποτε τύπου (έμμισθη ή άμισθη) ή απασχόληση διάρκειας μεγαλύτερης των 6 εβδομάδων σε θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της ΕΕ.

odigostoupoliti.eu

error: Content is protected !!