Πρώτο Ένσημο: 7 ερωτήσεις – απαντήσεις για το νέο πρόγραμμα Πρώτο Ένσημο: 7 ερωτήσεις – απαντήσεις για το νέο πρόγραμμα
Νέα κίνητρα στις επιχειρήσεις προκειμένου να προσλάβουν νέες και νέους εργαζομένους προσπαθεί να δώσει η κυβέρνηση, καθώς το ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες έως 24... Πρώτο Ένσημο: 7 ερωτήσεις – απαντήσεις για το νέο πρόγραμμα

Νέα κίνητρα στις επιχειρήσεις προκειμένου να προσλάβουν νέες και νέους εργαζομένους προσπαθεί να δώσει η κυβέρνηση, καθώς το ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες έως 24 ετών παραμένει στο 32,3% – επίπεδα δηλαδή υπερδιπλάσια σε σχέση με το ποσοστό στον γενικό πληθυσμό (14,2%). Κεντρικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή θα διαδραματίσει το Πρώτο Ένσημο, που θα είναι στον «αέρα» από τον Ιανουάριο του 2022. Το Money Review παρουσιάζει αναλυτικά το πρόγραμμα μέσα από 7 ερωτήσεις – απαντήσεις. 

1) Ποιες ηλικίες νέων μπορούν να προσληφθούν μέσω του προγράμματος;

Οι νέοι από 18-29 ετών.

2) Είμαι 25 ετών αλλά  έχω ξαναδουλέψει για 6 μήνες. Μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα;

Όχι αφορά μόνο τους νέους χωρίς εργασιακή εμπειρία-Το πρόγραμμα έχει ως στόχο οι νέοι να «κερδίσουν» το πρώτο τους ένσημο

3) Ποιο είναι το ποσό με το οποίο θα ενισχυθούν οι νέοι; 

Οι νέοι θα επιδοτούνται με 600 ευρώ. H επιδότηση θα γίνει σε δύο δόσεις των 300 ευρώ. Θα υπάρχει δηλαδή προπληρωμή του χρόνου εργασίας. Υπάρχει και η συζήτηση μάλιστα σύμφωνα  με πληροφορίες του Μoney Review ,η πίστωση της επιδότησης να μην γίνεται στο λογαριασμό του επιδοτούμενου αλλά να γίνεται στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι που θα έχει κάθε νέος στο gov

4) Με τι ποσό θα επιδοτείται η επιχείρηση;

Με το ίδιο ποσό των 600 ευρώ για 6 μήνες θα επιδοτείται και η επιχείρηση που θα προσλαμβάνει τον νέο ή τη νέα 

5) Ποιες υποχρεώσεις έχει η επιχείρηση ως προς την διατήρηση των θέσεων εργασίας;

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα ,ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν  προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.

Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του προγράμματος.

Μετά το πέρας των έξι (6) μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση – εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν.

6) Μπορώ να προσλάβω ένα εργαζόμενο μέσω του προγράμματος και να ενταχθεί και στο πρόγραμμα των 150.000 θέσεων;

Το “πρώτο ένσημο” Θα μπορεί να συνδυαστεί με άλλα προγράμματα, όπως π.χ. αυτό των 150.000 νέων θέσεων εργασίας ενώ θα  μπορεί να συνδυαστεί επίσης με προγράμματα του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Money Review δεν θα μπορεί να γίνεται ταυτόχρονη χρήση των δύο προγραμμάτων αλλά διαδοχική. Δηλαδή εάν ένας νέος προσληφθεί μέσω του προγράμματος «πρώτο ένσημο» αφού τελειώσει ο χρόνος επιδότησης δηλαδή το 6μηνο,τότε μπορεί εν συνεχεία να ενταχθεί στο πρόγραμμα 150.000 θέσεων 

7) Εάν η θέση εργασίας είναι μερικής απασχόλησης μπορεί ο νέος να επιδοτηθεί μέσω του προγράμματος;

Στο πρόγραμμα προβλέπεται επιδότηση και για θέσεις μερικής απασχόλησης –καθώς απευθύνεται και σε φοιτητές που επιδιώκουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους- η οποία θα είναι στο 50% σε σχέση με τις θέσεις πλήρους απασχόλησης. Αυτό σημαίνει 150 ευρώ για τον εργαζόμενο και 150 ευρώ για την επιχείρηση.

moneyreview.gr

error: Content is protected !!