Καταβολή από την Περιφέρεια Αττικής 125 εκατομμυρίων ευρώ σε 4.600 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του Λεκανοπεδίου Καταβολή από την Περιφέρεια Αττικής 125 εκατομμυρίων ευρώ σε 4.600 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του Λεκανοπεδίου
Σε ενίσχυση 4600 μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Λεκανοπεδίου με 125 εκ. ευρώ, προβαίνει η Περιφέρεια Αττικής.    Η Περιφέρεια Αττικής έχει καταβάλει μέχρι... Καταβολή από την Περιφέρεια Αττικής 125 εκατομμυρίων ευρώ σε 4.600 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του Λεκανοπεδίου

Σε ενίσχυση 4600 μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Λεκανοπεδίου με 125 εκ. ευρώ, προβαίνει η Περιφέρεια Αττικής.

   Η Περιφέρεια Αττικής έχει καταβάλει μέχρι σήμερα, μη επιστρεπτέα ενίσχυση 125 εκατομμυρίων ευρώ, σε 4.600 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19, στο πλαίσιο σχετικής δράσης συνολικού προϋπολογισμού άνω των 250 εκ. ευρώ που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.

   Οι εκταμιεύσεις συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, σύμφωνα με τον ρυθμό υποβολής των αιτημάτων από τους δικαιούχους και την πληρότητα των φακέλων τους, ώστε να καταβληθεί το συντομότερο δυνατόν η ενίσχυση και στις συνολικά 9.617 επιχειρήσεις. Παράλληλα, η αρμόδια επιτροπή ολοκληρώνει τον έλεγχο στις 3.000 ενστάσεις που υποβλήθηκαν από τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έλαβαν χρηματοδότηση, με στόχο να δημοσιευτούν οι σχετικές αποφάσεις έως τις αρχές Οκτωβρίου. 

   Τέλος, για όσες εξ αυτών δικαιωθούν, θα υπάρξει πρόνοια για τον απαιτούμενο χρόνο υποβολής του αιτήματος καταβολής της ενίσχυσής τους στο πληροφοριακό σύστημα. 
 
Κ.Ρ. – ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!