Στήριξη Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. Η επόμενη μέρα του Blue Lab Στήριξη Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. Η επόμενη μέρα του Blue Lab
Συμμετοχή του Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ. διά εκπροσώπου Μέλους του Δ.Σ.: Κου Λαμπρινάκου Σταύρου, στην διαδικτυακή ημερίδα του BLUE/.LAB, με θέμα: “Στήριξη Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. Η επόμενη... Στήριξη Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. Η επόμενη μέρα του Blue Lab

Συμμετοχή του Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ. διά εκπροσώπου Μέλους του Δ.Σ.: Κου Λαμπρινάκου Σταύρου, στην διαδικτυακή ημερίδα του BLUE/.LAB, με θέμα: “Στήριξη Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. Η επόμενη μέρα του Blue Lab“.

Ο Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ. συμμετέχει στις ενέργειες για την ενίσχυση της Ελληνικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας και σε παρόμοιες δράσεις.

error: Content is protected !!