ΕΣΕΕ: 7.000 εργαζόμενοι καταρτίστηκαν σε e-commerce και logistics ΕΣΕΕ: 7.000 εργαζόμενοι καταρτίστηκαν σε e-commerce και logistics
Ολοκληρώθηκε από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) η υποστήριξη 7.000 εργαζομένων που απασχολούνται στο εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό με... ΕΣΕΕ: 7.000 εργαζόμενοι καταρτίστηκαν σε e-commerce και logistics

Ολοκληρώθηκε από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) η υποστήριξη 7.000 εργαζομένων που απασχολούνται στο εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό με σκοπό την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους στους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η δράση, συνολικής διάρκειας 18 μηνών, περιελάμβανε 6 ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 50 έως 120 ωρών, τόσο σε οριζόντιες όσο και σε επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες στα θεματικά πεδία του ηλεκτρονικού επιχειρείν και των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Στους συμμετέχοντες απονεμήθηκε, κατόπιν εξετάσεων, βεβαίωση πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν, ως πρόσθετο εφόδιο για την διατήρηση της θέσης τους στην αγορά εργασίας ή και τη βελτίωση της επαγγελματικής προοπτικής τους.

Όπως σημειώνεται, οι τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου και της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελούν προτεραιότητες της στρατηγικής της ΕΣΕΕ για την ανάπτυξη του ελληνικού Εμπορίου. Στο πλαίσιο αυτό η συνομοσπονδία υλοποιεί μια ευρεία δέσμη δράσεων με σκοπό την προσαρμογή των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τάση ψηφιοποίησης και μετασχηματισμού της λειτουργίας τους, τάση η οποία επιταχύνθηκε λόγω της πανδημίας και των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Κατά το διάστημα αυτό, τόσο το ηλεκτρονικό επιχειρείν όσο και ο τομέας των logistics αναδείχθηκαν σε βασικά εργαλεία τροφοδοσίας της αγοράς, επιβίωσης των επιχειρήσεων και διατήρησης των θέσεων εργασίας σε αυτές. Η επέκταση των ψηφιακών συναλλαγών ανέδειξε την ανάγκη αφ’ ενός επενδύσεων από τις επιχειρήσεις σε νέες τεχνολογίες και σε υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας, αφ’ ετέρου προσανατολισμού του ανθρώπινου δυναμικού σε σύγχρονες και επίκαιρες ειδικότητες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τη μη λειτουργία των δομών επαγγελματικής κατάρτισης λόγω της πανδημίας κατά το μεγαλύτερο διάστημα, το έργο υλοποιήθηκε χωρίς διακοπή καθώς η ΕΣΕΕ, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ, υιοθέτησε πιστοποιημένες ψηφιακές πλατφόρμες για την εξ αποστάσεως παροχή των υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης.

Τέλος, σημειώνεται ότι η δράση με τίτλο «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!